Skip til hoved indholdet

Velkommen til Lolland Kommune

Aftenstemning på Nakskov Havn

Havnefoged Femø Havn (Vikar)

Vores havnefoged på Femø Havn har valgt at tage orlov, hvorfor der søges en ny havnefoged til at vikariere i stillingen fra den 01. januar 2022 (eller efter nærmere aftale) til den 31. december 2022.

Jobbet:

 • Du skal som havnefoged Informere sejlere vedrørende forhold i havnen og være hjælpsom, venlig og imødekommende overfor gæster.
 • Du rengøre bad - og toilet faciliteter samt havnearealer.
 • Bistår ved spørgsmål vedrørende havnens drift.
 • Have et vågent øje med havnens tilstand og ved behov agere over for ledelsen.
 • Udføre mindre reparationer og vedligehold.
 • Bistå ved entreprenørarbejder herunder oprensning/uddybning.
 • Opkræve havneafgifter.
 • Afregner salg med Lolland Havne.
 • Efter aftale med ledelsen foretage indkøb til den daglige drift.
Vi lægger vægt på, at du besidder følgende egenskaber:
 • Er ansvarlig og kan arbejde selvstændig.
 • Kendskab til det maritime område er en fordel.
 • Forstår værdien af kundepleje.
 • Kan fungere i et arbejde med alsidige kontaktflader.
 • Er fortrolig med IT.
 • Kendskab til engelsk og tysk er en fordel.

Personprofil
Vi lægger stor vægt på:

 • At du er stærkt lokalt forankret, da jobbet kræver, at du er fleksibel og hurtigt kan møde ind og træde til.
 • Kan indgå i et positivt og udviklende samarbejde med ledelsen.
 • Udnytte de ressourcer havnene er i besiddelse af til gavn for kunderne.
 • Er med til at skabe et godt ry om Lollands kommunale havne gennem et godt samarbejde.
 • Kan arbejde selvstændigt og er ansvarlig over for Lolland Kommunes politikker.

Lolland Havne
Lolland Kommunale Havne administreres fra havnekontoret i Nakskov.

Løn - og ansættelsesforhold
Tjenestestedet for havnefogeden er Femø Havn.

Løn efter gældende overenskomst og efter principperne om lokal løndannelse.

Grundet sæsontravlhed i sommerhalvåret vil man skulle arbejde flere ugentlige timer i sommerhalvåret og færre ugentlige timer i vinterhalvåret. Stillingen er derfor nomineret til følgende. 01. april til og med 30. september 37 timer ugentlig og 01. oktober til og med 31. marts 6 timer ugentlig.

Ansøgningsprocedure
Ansøgningsfristen er den 29. november 2021. Ansættelsessamtaler afholdes den 07 og 08. december 2021 på havnekontoret i Nakskov.

Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger vedr. stillingen kan du kontakte havnemester Tummas Juul tlf. 54 67 73 31.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Frist:

29-11-2021 23:59:00

Kontaktperson:

Havnemester
Tummas Eli Juul
51537330

Jobområde:

Teknik, Miljø, Park og Vej

Afdeling:

Femø Havn

Arbejdstid:

Deltid over 21 timer

Ansættelsesvilkår:

Vikariat

Lokation:

Femø Havn / Femø Havn, 3, 4945, Femø, Denmark