Hvis du vil uddanne dig indenfor et sundhedsfag, hvor du arbejder med mennesker med fysiske og sociale vanskeligheder, så er erhvervsuddannelsen som social- og sundhedshjælper noget for dig.

Du vil blive uddannet til at give bistand, pleje og omsorg til mennesker, der har brug for personlig og praktisk hjælp i eget hjem eller på et plejecenter. Praktikken i Lolland Kommune foregår i Ældre & Sundhed, Personlig & Praktisk hjælp, som omfatter plejecentre og udekørende teams.

Lolland Kommune samarbejder med SOSU-skolen i Nykøbing Falster omkring uddannelse af elever. Yderligere information om uddannelsen kan du finde på sosunyk.dk

Hvem ansætter

Ansættende myndighed vil være Lolland Kommune. Vi optager elever flere gange om året. Hold øje med datoerne for optagelse af nye elever på lolland.dk/ledige stillinger.

 • GF2-delen varer ½ år. GF2-delen kan du tage på Statens Uddannelsesstøtte (SU)
 • Hovedforløbet veksler mellem skole- og praktikperioder, med en samlet varighed på 1 år og 2 måneder
 • I skoleperioderne vil du arbejde med fag som pleje og dokumentation, rehabilitering, arbejdsmiljø og ergonomi
 • For at komme på hovedforløbet, skal du have gennemført GF2 samt have en praktikplads.
 • Når du er i praktik skal du møde kl. 7.00. Der vil ligeledes være både weekendvagter, aften- og nattevagter i uddannelsen
 • Du er i praktik 37 timer om ugen
 • Din straffeattest skal godkendes af kommunen

Du skal have kompetencer, der svarer til et gennemført grundforløb 2, dvs. du skal have bestået grundforløbsprøven og grundfagene dansk (D-niveau) og naturfag (E-niveau).

Du skal ligeledes have gyldig certifikat til førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Vi forventer af dig:

 • At du er smilende og imødekommende.
 • At du er interesseret i at arbejde med mennesker og lære nyt.
 • At du har gode samarbejdsevner.
 • At du er fleksibel og mødestabil.
 • At du er fysisk og psykisk robust.
 • At du kan cykle.

Du kan forvente af os:

 • Vi tilrettelægger et individuelt uddannelsesforløb, ud fra dine erhvervede kompetencer.
 • Vi har fokus på et værdibaseret læringsmiljø med bl.a. professionelle og engagerede praktikvejledere.
 • Et godt tværfagligt samarbejde med rum og plads til alle elever.
 • I praktikperioden er du tilknyttet en uddannet daglig praktikvejleder.

Grundforløbet

På grundforløbet kan du få statens uddannelsesstøtte (SU), når du er over 18 år. Har du spørgsmål om SU, kan du kontakte SU-styrelsen

Hovedforløbet

Du bliver ansat i Lolland Kommune. Hér er løn og arbejdsvilkår bestemt af overenskomster, aftalt mellem FOA og KL. Læs mere om løn på foa.dk

Voksenelevløn

Du har mulighed for at få voksenelevløn, hvis du er fyldt 25 år og har haft et års relevant beskæftigelse på min. 24 timer om ugen, inden for de sidste fire år.

Relevant beskæftigelse kan bl.a. være:

 • Som social- og sundhedspersonale indenfor overenskomstens område.
 • Som social- og sundhedspersonale indenfor tilsvarende overenskomst i regionerne, de tidligere amter eller ved selvejede eller private plejehjem.
 • Som omsorgs- og pædagogmedhjælper indenfor det voksenpædagogiske område.
 • Som handicaphjælper på voksenområdet.
 • I vikarbureauer med pleje og omsorgsopgaver indenfor voksenområdet.

For at komme i betragtning til voksenelevløn, skal du vedhæfte lønsedler fra tidligere arbejdsgivere eller anden relevant dokumentation til din ansøgning.

Bøger

Du skal selv dække udgiften til bøger.

Transport

Du kan få tilskud til transport i skoleperioderne efter gældende regler. Transportudgifter i praktikperioderne til og fra praktikstedet er for egen regning. Hvis du har mere end 12 kilometer til praktikstedet, kan du få befordringsfradrag via skat. Dette skal du selv sørge for. Hvis du anvender cykel, får du dækket dine transportudgifter i arbejdstiden efter gældender regler.

Lolland Kommune ansætter efter en samlet vurdering i forhold til skoleuddannelse, karakterniveau, uddannelser, tidligere jobs, udtalelser, udenlandsophold, arbejde som frivillig og om du har skrevet en god og motiveret ansøgning. Dine kompetencer tæller kun, hvis dokumentation er vedhæftet.

Kommer din ansøgning i betragtning vil du blive indbudt til en samtale med mulighed for at uddybe din ansøgning og valg af uddannelse. Straffeattest skal medbringes og forevises ved samtalen.

Hold øje med datoerne for optagelse af nye elever på lolland.dk/ledige stillinger.