Hvis du vil uddanne dig indenfor et sundhedsfag, hvor du arbejder med grundlæggende sygepleje og rehabilitering i borgerens eget hjem eller i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, så er SSA-uddannelsen noget for dig.

Du vil blive uddannet til at kunne planlægge, udføre og koordinere komplekse sygeplejefaglige problemstillinger, som f.eks. at give sondeernæring, pleje kroniske sår, medicinadministration m.m.

Praktikken foregår i Ældre & Sundhed, Personlig & Praktisk hjælp, som omfatter plejecentre og udekørende teams.

Lolland Kommune samarbejder med SOSU-skolen i Nykøbing Falster omkring uddannelse af elever. Yderligere information om uddannelsen kan du finde på sosunyk.dk

Hvem ansætter

Ansættende myndighed vil være Lolland Kommune. Vi optager elever flere gange om året. Hold øje med datoerne for optagelse af nye elever på lolland.dk/ledige stillinger.

 • Hvis du er under 25 år, tager uddannelsen 34 måneder, hvis du starter direkte fra GF2
 • Hvis du er 25 år eller derover, tager uddannelsen 32 ½ måneder, hvis du starter direkte fra GF2
 • Er du uddannet SSH, vil du yderligere få fratrukket 5 ugers teori samt 5 måneders praktik (merit)
 • Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikperioder
 • I skoleperioderne vil du arbejde med fag som sygepleje, somatik, farmakologi, forebyggelse, sundhedspædagogik m.m.
 • Under din uddannelse kommer du i praktik både i kommunen, i psykiatrien og på sygehuset. Du vil være garanteret en praktikplads i alle 3 perioder. Praktikken kan ligge både i og uden for Lolland Kommune
 • Når du er i praktik skal du møde kl. 7.00. Der vil ligeledes være både weekendvagter, aften- og nattevagter i uddannelsen
 • Du er i praktik 37 timer/ugen
 • Din straffeattest skal godkendes af kommunen

Du skal opfylde et eller flere af nedenstående krav for at søge ind på SSA-uddannelsen

 • Gennemført grundforløb 2, målrettet SSA-uddannelsen
   
 • Gennemført social- og sundhedshjælperuddannelse efter 2001. Hvis den er ældre, skal du kunne dokumentere, at du har kvalifikationer svarende til grundfagene dansk (D niveau) og naturfag (E niveau). Desuden skal du have certificeret kursus i førstehjælp (12 timer) og brandbekæmpelse inden for de sidste 2 år.
   
 • Der vil være mulighed for at komme ind med andre relevante uddannelser, f.eks. Pædagogisk Assistent-uddannelsen. Du skal dog kunne dokumentere, at du har kvalifikationer svarende til grundfagene dansk (D niveau) og naturfag (E niveau). Desuden skal du have certificeret kursus i førstehjælp (12 timer) og brandbekæmpelse inden for de sidste 2 år.

Vi forventer af dig:

 • At du er smilende og imødekommende.
 • At du er interesseret i at arbejde med mennesker og lære nyt.
 • At du har gode samarbejdsevner.
 • At du er fleksibel og mødestabil.
 • At du er fysisk og psykisk robust.
 • At du kan cykle.

Du kan forvente af os:

 • Vi tilrettelægger et individuelt uddannelsesforløb, ud fra dine erhvervede kompetencer.
 • Vi har fokus på et værdibaseret læringsmiljø med bl.a. professionelle og engagerede praktikvejledere.
 • Et godt tværfagligt samarbejde med rum og plads til alle elever.
 • I Praktikperioden er du tilknyttet en uddannet daglig praktikvejleder.

Grundforløbet

På grundforløbet kan du få statens uddannelsesstøtte (SU), når du er over 18 år. Har du spørgsmål om SU, kan du kontakte SU-styrelsen.

Hovedforløbet

Du bliver ansat i Lolland Kommune. Hér er løn og arbejdsvilkår bestemt af overenskomster, aftalt mellem FOA og KL. Læs mere om løn på foa.dk

Voksenelevløn

Du har mulighed for at få voksenelevløn, hvis du er fyldt 25 år og har haft et års relevant beskæftigelse på min. 24 timer om ugen, inden for de sidste fire år.

Relevant beskæftigelse kan bl.a. være

 • Som social- og sundhedspersonale indenfor overenskomstens område.
 • Som social- og sundhedspersonale indenfor tilsvarende overenskomst i regionerne, de tidligere amter eller ved selvejede eller private plejehjem.
 • Som omsorgs- og pædagogmedhjælper indenfor det voksenpædagogiske område.
 • Som handicaphjælper på voksenområdet.
 • I vikarbureauer med pleje og omsorgsopgaver indenfor voksenområdet.

For at komme i betragtning til voksenelevløn, skal du vedhæfte lønsedler fra tidligere arbejdsgivere eller anden relevant dokumentation til din ansøgning.

Bøger

Du skal selv dække udgiften til bøger

Transport

Du kan få tilskud til transport i skoleperioderne efter gældende regler. Transportudgifter i praktikperioderne til og fra praktikstedet er for egen regning. Hvis du har mere end 12 kilometer til praktikstedet, kan du få befordringsfradrag via skat. Dette skal du selv sørge for. Hvis du anvender cykel, får du dækket dine transportudgifter i arbejdstiden efter gældender regler.

Ansøgning

Lolland Kommune ansætter efter en samlet vurdering i forhold til skoleuddannelse, karakterniveau, uddannelser, tidligere jobs, udtalelser, udenlandsophold, arbejde som frivillig og om du har skrevet en god og motiveret ansøgning. Dine kompetencer tæller kun, hvis dokumentation er vedhæftet. Kommer din ansøgning i betragtning vil du blive indbudt til en samtale med mulighed for at uddybe din ansøgning og valg af uddannelse. Straffeattest skal medbringes og forevises ved samtalen.

Hold øje med datoerne for optagelse af nye elever på lolland.dk/ledige stillinger.

Lolland Kommune ansætter efter en samlet vurdering i forhold til skoleuddannelse, karakterniveau, uddannelser, tidligere jobs, udtalelser, udenlandsophold, arbejde som frivillig og om du har skrevet en god og motiveret ansøgning. Dine kompetencer tæller kun, hvis dokumentation er vedhæftet. Kommer din ansøgning i betragtning vil du blive indbudt til en samtale med mulighed for at uddybe din ansøgning og valg af uddannelse. Straffeattest skal medbringes og forevises ved samtalen.

Hold øje med datoerne for optagelse af nye elever på lolland.dk/ledige stillinger.