Som pædagogisk assistent elev i Lolland Kommune er du gennem din elevtid, uanset om du er i skoleperioder eller i praktik, ansat i Lolland Kommune. Det medfører, at du modtager elevløn gennem hele uddannelsen.
Du skal ikke selv søge praktikplads. Lolland Kommune stiller det nødvendige antal praktikpladser til rådighed. Praktikpladsen til den enkelte elev fordeles på skolen.
Pædagogisk assistent uddannelsen er en ungdomsuddannelse og giver adgang til at søge ind på pædagoguddannelsen, der er en videregående uddannelse.

Uddannelseslængden

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, som tager 2 år og 1½ måned. Der veksles mellem undervisning og praktik.

For at blive ansat skal du

  • Have gennemført eller være i gang med grundforløb 2 til Pau uddannelsen
  • Kunne dokumentere uddannelse i førstehjælp og brandbekæmpelse

Hvis du er over 25 år sammensættes uddannelsens længde efter din eventuelle erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Det er altså det du har med i bagagen, der afgør, hvordan uddannelsesforløbet konkret bliver tilrettelagt, og hvor lang tid forløbet varer, derfor skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering for at blive optaget på uddannelsen. Det er SOSU Nykøbing, der laver denne vurdering.

Lolland Kommune ansætter PA elever en gang i 2018

Ansøgningsfrist og holdstart:

Hovedforløb:
Ansøgningsfrist: 21.05.18
Holdstart: August 2018

Du søger om ansættelse som pædagogisk assistent- elev i Lolland Kommune på Praktikpladsen.dk
og ved at besvare stillingsopslaget, som findes under kommunens annoncering af ledige jobs Ledige stillinger. (INTERNT LINK)
Der åbnes for ansøgning ca. 7 uger inden ansøgningsfristen.

Vi lægger vægt på, at du skriver en motiveret ansøgning, hvori du begrunder, hvorfor du gerne vil være pædagogisk assistent elev.

Det er Lolland Kommune der vurderer hvilke ansøgere, der opfylder de formelle krav til at blive optaget på uddannelsen. Det er også Lolland Kommune, der vurderer hvilke ansøgere, der kaldes til samtale.
Har du søgt om voksenelevløn, er det Lolland Kommune, der vurderer, om du er berettiget til voksenelevløn.
Tilbydes du ikke en uddannelsesplads, vil du komme på venteliste til det pågældende PA-hold.

Hvordan er økonomien som PA elev?

Du får elevløn under uddannelsen. Lolland Kommune betaler den gældende overenskomstmæssige lønsats for pædagogisk assistent elever. Tallene gælder fra januar 2018:

  • Under 18 år: 8.298,42 kr. om måneden
  • Over 18 år (det første år) 11.316,17 kr. om måneden

Voksenelev:
Du kan få voksenelevløn, hvis du ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år, og kan dokumentere 1 års relevant beskæftigelse inden for de seneste 4 år før uddannelsesaftalens indgåelse. Voksenelevlønnen er pt. 20.099,75 pr. måned.
Relevant beskæftigelse for at komme i betragtning til voksenelevløn er:

  • som legepladsmedarbejder
  • som pædagogmedhjælper
  • som klubmedarbejder

Kontakt

For yderligere information om uddannelsen kontakt:

Administrativ medarbejder Bente Jensen, tlf.: 54 67 61 32 benje@lolland.dk
Har du spørgsmål til SOSU Nykøbings uddannelser, kan du kontakte SOSU skolen på telefon 54 85 38 00 - eller læse mere på sosunyk.dk