Kontorelev med speciale i offentlig administration

Kontoruddannelsen med speciale i offentlig administration er 2-årig.

Du vil typisk få praktiksted i en af vore sektorer, og derudover skal du gennemføre 9 ugers skoleophold fordelt på 3 perioder samt 3-5 ugers valgfag. Dertil kommer 1 uges studierejse til Bruxelles. Skoleperioderne afvikles primært i Næstved. Uddannelsen afsluttes med fagprøve og mundtlig eksamen.
Som kontorelev i Lolland Kommune tilbyder vi dig et nøje planlagt uddannelsesforløb med mangeartede opgaver og udfordringer i en stor, mangfoldig koncerns spændende hverdag.
For at sikre kvaliteten i forløbet, er du under hele din uddannelse tilknyttet både en oplærings- og elevansvarlig, som begge står til din rådighed, når du har brug for det.

Vi rekrutterer typisk kontorelever hvert år i marts/april måned.

Som organisation forventer vi af dig, at du har afsluttet dit grundforløb med et godt resultat og derudover:

  • Er engageret, målrettet og har ambitioner, både på egne og organisationens vegne
  • Har gode formuleringsevner, mundtligt og skriftligt
  • Besidder viljen til samarbejde
  • Udviser selvstændighed, men også nysgerrig på dine opgaver, og se muligheder i stedet for begrænsninger
  • Har situationsfornemmelse, både når du arbejder internt i organisationen og i serviceringen af borgeren
  • Er fleksibel med forståelse for den organisation du bliver en del af