Sektor for Service og Bygninger

Søndre Boulevard 80, 1. 4930 Maribo
E-mail: serviceofficiel@lolland.dk

Kontaktdirektør

Bjarne Hansen
Tlf. 54 67 68 72
E-mail: bjha@lolland.dk

Sektorchef 

Lars Gram
Tlf.: 40 79 78 30
E-mail: lagr@lolland.dk

Sektoren er opdelt i tre teams:

Kommunale bygninger

Kommunale bygninger varetager primært opgaven omkring vedligeholdelse af den udvendige klimaskærm, energibesparende foranstaltninger, samt konsulentopgaver på samtlige kommunale bygninger.
I forbindelse med disse opgaver bevilges kommunale bygninger et årligt budget til vedligeholdelse af klimaskærmen. Øvrige opgaver udføres med finansiering på anden måde fx ved særskilte anlægsbevillinger.
Den kommunale bygningsmasse udgør i dag ca. 300.000 m2 etageareal fordelt på ca. 400 bygninger.

Teamleder - Kommunale bygninger

Kristian Hovmark
Tlf.: 54 67 64 38
E-mail: krho@lolland.dk

Teknisk Service

Teknisk Service varetager viceværtsfunktionen i kommunale bygninger og kommunalt lejede arealer. I opgaveporteføljen indgår indvendig og udvendig drift og vedligehold samt indkøb.
Yderligere løser teamet opgaver i forbindelse med transport, levering og flytning.

Teamleder - Teknisk Service

Lotte Lem
Tlf.: 51 40 81 84
E-mail: lole@lolland.dk

Intern Service

Intern Service varetager rengøringsfunktionen samt kantinedriften i de kommunale bygninger.

Teamleder - Intern Service

Jette Wede
Tlf.: 54 67 68 60
E-mail: jewe@lolland.dk