Sektoren består af en stabsfunktion samt tre decentrale enheder - Borgerservice, Bibliotek og Musikskole.

I Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice rådgiver, vejleder og sparrer vi med kommunens mange frivillige, foreninger og institutioner indenfor området.

Vi administrerer tilskud, aftaler og lokaler, vi udvikler projekter og initiativer samt servicerer Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Folkeoplysningsudvalget.

Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice
Jernbanegade 7
4930 Maribo
kulturogfritid@lolland.dk
tlf. 54 67 68 80

Borgerservice

Borgerservice har betjening på bibliotekerne i Nakskov og Maribo.

Her kan du søge om pas og kørekort og du kan få hjælp til Digital Post, NemID og digital selvbetjening indenfor flytning, sygesikring, pension m.m.

borgerservice@lolland.dk
tlf. 54 67 67 67

Borgerservice Vest
Søvej 8
4900 Nakskov

Borgerservice Øst
Østre Landevej 33
4930 Maribo

Biblioteket

LollandBibliotekerne er en decentral enhed. Du finder afdelinger i Nakskov, Maribo og Rødbyhavn.

Udover udlån af materiale afholder bibliotekerne kulturarrangementer, foredrag og IT-undervisning. Der er åbne IT-caféer og område specielt til børn med plads til at lege samt bøger, film, musik og spil til børn i alle aldre.

Nakskov Bibliotek
Søvej 8
4900 Nakskov
nakskovbib@lolland.dk
tlf. 54 67 75 00

Maribo Bibliotek
Østre Landevej 33
4930 Maribo
maribobib@lolland.dk
tlf. 54 67 75 75

Rødbyhavn Bibliotek
Skolegade 1
4970 Rødby
rodbybib@lolland.dk
tlf. 54 67 75 87

Musikskolen

Lolland Musikskole

Musikskolen i Nakskov

Gyvelvej 3
4900 Nakskov

Musikskolen i Maribo

Østre Landevej 6
4930 Maribo

musikskolen@lolland.dk
tlf. 54 67 62 42

Kontaktdirektør

Bjarne Hansen
tlf. 54 67 68 72
bjha@lolland.dk

Sektorchef for kultur, fritid og borgerservice

Vakant

Teamleder for folkeoplysning og fritid

Johan Emil Thaae Vest
tlf. 54 67 68 85
jove@lolland.dk

Konstitueret leder for borgerservice og biblioteker

Rasmus Nielsen
tlf. 29 12 49 53
rani@lolland.dk

Leder af Musikskolen

Karina Fredensborg
tlf. 54 67 62 42
rode@lolland.dk