Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo

Mailadresse

Mailadresse: lolland@lolland.dk

Sikker e-mail:

  • Hvis du som borger vil sende sikkert og digitalt til Lolland Kommune, skal du gøre det på borger.dk
  • Hvis du er en virksomhed eller anden myndighed, kan du sende til sikkerpost@lolland.dk eller på virk.dk
  • Hvis du vil sende sikkert til Jobcenter Lolland, kan du sende til sikkerpostjobcenter@lolland.dk

sikkerpost@lolland.dk er en sikker mailadresse (krypteret). For at sende mails til en sikker mailadresse, skal man have et certifikat (NemID) tilknyttet sit mailprogram. Læs mere om sikker mail på Nem IDs hjemmeside 

Sådan håndteres post

Posten scannes og videresendes elektronisk til den enhed, som skal behandle den. 
Det er målet, at morgenposten er videresendt  til rette vedkommende samme dag den modtages.

Post som modtages elektronisk til lolland@lolland.dk behandles efter samme målsætning, dog kan det ikke sikres, at eftermiddagspost videresendes samme dag.