Lolland Stadsarkiv indsamler, registrerer og bevarer kommunale arkivalier fra Lolland Kommune, ligesom arkivet vejleder kommunens sektorer om reglerne for bevaring og kassation af arkivalier.

Lolland Stadsarkiv samarbejder med de 9 lokalhistoriske arkiver i kommunen.

Arkivets samlinger befinder sig på rådhuset og i et magasin på Nakskov Lokalhistoriske Arkiv. Lolland Stadsarkiv råder ikke over en læsesal på rådhuset, men det er muligt at bruge arkivet efter aftale med stadsarkivaren, enten på rådhuset i Maribo eller på Nakskov Lokalhistoriske Arkivs læsesal.

Lolland Stadsarkiv har eksisteret siden 29. januar 2009 og er et offentligt arkiv i henhold til arkivloven.