En række gamle støvede bøger

Lolland Stadsarkiv indsamler, registrerer og bevarer kommunale arkivalier fra Lolland Kommune, ligesom arkivet vejleder kommunens sektorer om reglerne for bevaring og kassation af arkivalier.

Lolland Stadsarkiv samarbejder med de 9 lokalhistoriske arkiver i kommunen.

Arkivets samlinger befinder sig på rådhuset og i et magasin på Nakskov Lokalhistoriske Arkiv. Lolland Stadsarkiv råder ikke over en læsesal på rådhuset, men det er muligt at bruge arkivet efter aftale med stadsarkivaren, enten på rådhuset i Maribo eller på Nakskov Lokalhistoriske Arkivs læsesal.

Lolland Stadsarkiv har eksisteret siden 29. januar 2009 og er et offentligt arkiv i henhold til arkivloven.