I Arkiv.dk søger du i materiale, der opbevares i mere end 500 danske arkiver - også fra Lolland.
En del materiale er digitaliseret, så du umiddelbart kan se det på arkiv.dk Men der er lang vej endnu, inden alt er digitalt, så i mange tilfælde skal du henvende dig direkte til et arkiv, for at se materialet.

Historisk Atlas er et digitalt projekt, der gør vores individuelle lokale historie og fælles kulturarv levende, når som helst og hvor som helst – også uden for almindelige åbningstider. Historisk Atlas er en alternativ indgang til materiale som normalt kræver besøg på det lokale arkiv, bibliotek eller museum.

Lolland Stadsarkiv har sammen med Guldborgsund Stadsarkiv, Faxe Kommunes Arkiv og NæstvedArkiverne modtaget tilskud fra Kulturregion Storstrøm til at synliggøre arkivernes arbejde. I den forbindelse er der udarbejdet en kildesamling over kommunale dokumenter og sager fra 2. Verdenskrig. Samlingen har et tilhørende undervisningsmateriale for folkeskolens ældste klasser.