Den nemmeste måde at finde frem til arkivalierne på er ved at bruge Stadsarkivets søgebase Starbas.

Arkivalierne er under registrering, så det er ikke alt du kan finde i STARBAS lige nu.

Findes arkivalierne ikke i STARBAS kan du kontakte Lolland Stadsarkiv med en forespørgsel på stadsarkivet@lolland.dk

Bestilling og reservation af arkivalier via STARBAS

Før du kan bestille arkivalier, skal du have oprettet en brugerkonto i STARBAS.

  1. Find frem til den magasinenhed, du vil bestille
  2. Klik på Magasinenheder (bestilling af arkivalier)
  3. Klik på magasinenheden
  4. Tryk på knappen Bestilling
  5. Skriv brugernavn og password og tryk på knappen Send bestilling


Det vil fremgå af din brugerkonto, hvornår arkivaliet er til rådighed. Du skal være opmærksom på, at du kun kan bestille 6 enheder af gangen.

Når du bestiller arkivalier, skal du beregne en ekspeditionstid på ca. 3 dage, alt efter om de arkivalier, du skal bruge, befinder sig på Stadsarkivet eller arkivets fjernmagasin på Nakskov Lokalhistoriske Arkiv.