Opsigelse af tidligere bolig foretages af borger eller pårørende, til det boligselskab, der har udlejet boligen. Du skal være opmærksom på, at der altid er 3 måneders opsigelse.

Ny lejekontrakt fremsendes af boligselskabet til underskrift/indbetaling af indskud. Bilag vedrørende aftale om tidspunkt for indflytningssyn / udlevering af nøgler er vedlagt.

Hvis du bevilges en ældre- eller en plejebolig, kan du på borger.dk eller ved henvendelse til Borgerservice, ansøge om lån til indskud.

Lån til indskud ydes bl.a. efter en vurdering af din/jeres økonomi, herunder formueforhold. Samlet hustandsindkomst må ikke overstige kr. 246.002 (2019 sats).

Bevilges et indskudslån, udfærdiges et lånedokument som låner underskriver. Som hovedregel skal du ikke betale renter og afdrag på lånet de første fem år af låneperioden.

Opfylder du/I ikke ovenstående betingelser vedr. lån til indskud, kan du i stedet søge om et personligt tillægborger.dk under ”personligt tillæg til pensionister”. Du kan også henvende dig til Borgerservice i kommunen.

Ansøgning om boligstøtte kan ansøges på borger.dk eller ved henvendelse til Udbetaling Danmark, afdelingen for boligstøtte på telefon 70 12 80 63.

Udbetaling Danmark skal bruge bilag med oplysninger om boligen for at behandle ansøgningen. Disse oplysninger vil fra nogle boligselskaber være vedlagt lejekontrakten. Hvis ikke der er vedlagt et bilag, så har boligselskabet indberettet de nødvendige oplysninger elektronisk så de er tilgængelige for Udbetaling Danmark. 

Varmetillæg ansøges på borger.dk eller ved henvendelse til Udbetaling Danmark, afdelingen for pension på telefon 70 12 80 61. Vejledning til ansøgning om varmetillæg findes på borger.dk under pension.

Adresseændring foretages med din Nem-id på borger.dk under ”anmeld flytning” eller ved henvendelse til Borgerservice i kommunen.