Kvalitetsstandarder er et overordnet udtryk for den kvalitet og service som Lolland Kommune tilbyder.

I kvalitetsstandarderne synliggøres de overordnede og konkrete mål, byrådet har fastsat for det enkelte område – ikke mindst via det politisk fastsatte serviceniveau.

Kvalitetsstandarderne er en helt afgørende forudsætning for at kommunen kan træffe afgørelser, som afspejler de politiske vedtagelser.
Standarderne er nødvendige for, at der kan skabes sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de ydelser, som leveres til borgerne, og ikke mindst sammenhæng mellem mål og midler i de kommunale opgaver.


Sundhedsloven

Disse standarder dækker områderne jævnfør Sundhedsloven.

Sygepleje

Genoptræning

Forløbsprogrammer

  • Borgere med KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - læs side 6
  • Borgere med kronisk hjertesygdom - læs side 11
  • Borgere med type 2 Diabetes mellitus - læs side 15
  • Borgere med rygproblemer - læs side 19
  • Borgere, der har eller har haft kræft - læs side 23
  • Borgere med en demenssygdom og borgernes pårørende - læs side 27
  • Borgere med en hjerneskade - læs side side 31