Kvalitetsstandarder er et overordnet udtryk for den kvalitet og service som Lolland Kommune tilbyder.

I kvalitetsstandarderne synliggøres de overordnede og konkrete mål, byrådet har fastsat for det enkelte område – ikke mindst via det politisk fastsatte serviceniveau.

Kvalitetsstandarderne er en helt afgørende forudsætning for at kommunen kan træffe afgørelser, som afspejler de politiske vedtagelser.
Standarderne er nødvendige for, at der kan skabes sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de ydelser, som leveres til borgerne, og ikke mindst sammenhæng mellem mål og midler i de kommunale opgaver.

Disse standarder dækker områderne på det specialiserede område.

Aktivitets- og samværstilbud - §104

Beregning af egenbetaling Retningslinjer

Beskyttet beskæftigelse - §103

Borgerstyret personlig assistance - §96

 - i form af støtte og træning til udvikling eller vedligehold af færdigheder    jf. Lov om social service § 85

Åbn elektronisk udgave af standarden her

Bostøtte til borgere med sindslidelser - §85

Bostøtte til borgere med fysiske og psykiske udviklingshandicap - §85

Erhvervet hjerneskade og kommunikation

Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Merudgifter § 100

Serviceniveau skematisk oversigt egenbetaling

Skizofreni - en sammenhængende indsats til borgere med skizofreni

STU - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Socialpædagogisk støtte jf. SEL § 85 i Længerevarende botilbud jf. Lov om Almene Boliger