Badebroen er 24,5 meter lang og 1,5 meter bred med trappe og gelænder på yderste brofag, ca. 3 meter. Badebroen ønskes etableret på samme placering hvor der frem til 2016 stod en tilsvarende bro. Broen udføres i søvandsbestandigt aluminium og har sibirisk lærk som belægning.

Lolland Kommune har stillet en række vilkår til broen, herunder at den skal være åben for offentligheden.

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Magnus Klamer Jørgensen på tlf. nr. 54 67 66 06 eller mail makj@lolland.dk

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen, hvis du berøres væsentligt og individuelt.

Eventuelle klager sendes til Lolland Kommune, Teknik og Miljømyndighed, Jernbanegade 7, 4930 Maribo, eller på mail: tmm@lolland.dk og skal være modtaget af kommunen senest d. 21. juni 2019. Vi sender klagen videre til Kystdirektoratet. Vi underretter desuden ansøger om eventuelle klager.