Lolland Kommune har givet tilladelse til, at ejendommens ejer etablerer jordvarmeanlæg på ejendommen Fynbovej 11, 4913 Horslunde, matrikel nr. 6f, Nybølle By, Horslunde.

Tilladelsen kan ses her.

Tilladelsen er givet efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 240 af 27. februar 2017 om jordvarmeanlæg og § 19 i lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelsesloven nr. 241 af 13. marts 2019.

Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indsendes via Klageportalen, som findes på www.borger.dk/ eller www.virk.dk. Klagen skal være modtaget senest 5. juli 2019.

Det er en forudsætning for at få behandlet klagen, at der indbetales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Hvis klageren får helt eller delvist medhold, refunderer Miljø- og Fødevareklagenævnet gebyret.

For klagevejledning i øvrigt henvises til Nævnenes Hus på Nævnenes Hus

Mere information får ved henvendelse til miljøsagsbehandler Hans Chr. Nielsen på

tlf. 54 67 64 36 eller e-mail: hacn@lolland.dk