Ejendommen rummer en bygning fra 1905 opført i bemalede sten og med trempelkonstruktion. Bygningen har tidligere været anvendt som bageri. Bygningen står i original stand med originalt udtryk, men det er kommunens vurdering at bygningen indvendigt er i meget ringe stand.

Bygningerne er registreret med en bevaringsværdi i kategori 4 efter SAVE-registreringsmetoden, og er i forbindelse med Kommuneplan 2017-2029 udpeget som værende bevaringsværdige.

Nedrivning af en bygning, der er udpeget som bevaringsværdig i en kommuneplan, forudsætter en forudgående offentlig høring, med efterfølgende godkendelse af kommunalbestyrelsen, i henhold til kapitel 5, § 18, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. LBK nr. 219 af 6. marts 2018.

Ved den offentlige høring fra den 7. maj til den 3. juni 2019 fremkom ingen bemærkninger/indsigelser.

Det er kommunens vurdering at bygningen indvendigt er i meget ringe stand. Bevaringsværdien ophæves dermed med henblik på nedrivning.