Nyt om byråd og udvalg

Kasper Roug (A) er blevet valgt til Folketinget og er derfor udtrådt af byrådet pr. 30. juni 2019. Det betyder blandt andet, at byrådet har fået et nyt medlem og en ny 2. viceborgmester, og at Børne- og Skoleudvalget har fået en ny formand.

Vibeke Grave (A) er blevet valgt som Lolland Kommunes nye 2. viceborgmester.

Heidi Marqweis (A) afløser Kasper Roug i byrådet og indtræder i Børne- og Skoleudvalget. Heidi Marqweis indtræder ligeledes i Synscentralen og Frivillighedsrådet.

Signe Lund Winther (A) afløser Kasper Roug som formand for Børne- og Skoleudvalget. Hun udtræder af Økonomiudvalget, og i stedet indtræder Haris Glamocak (A).

I forsyningsselskaberne indtræder Holger Schou Rasmussen (A).