Ny sammenhængende ungeindsats (KUI)

Fra 1. august får kommunerne det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Kommunen skal etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse.

Formålet med ungeindsatsen er at forenkle og styrke indsatsen over for de unge, der ikke tager den direkte vej efter grundskolen. Den unge og den unges forældre skal møde kommunen som én samlet instans på tværs af kommunale opgaver. Én gennemgående kontaktpersonen skal give de unge oplevelsen af at have én kontakt til kommunen. Ungeindsatsen skal desuden lave målgruppevurdering til den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU).

I Lolland er målgruppen unge fra 13 år til 25 år, der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse.

Børne- og Skoleudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet tre pejlemærker for ungeindsatsen:

  1. I Lolland Kommune skal alle unge være i gang. Kommunen skal sikre, at der til alle unge er relevante tilbud og fællesskaber, der kan hjælpe dem på vej mod uddannelse eller job.
     
  2. Alle unge skal nå længst muligt med de forudsætninger og interesser, de har. Uddannelse er vejen for de fleste, men Lolland Kommune skal gøre det let for de unge, der ønsker at vælge en erhvervsrettet vej mod job og selvforsørgelse
     
  3. Alle unge skal mødes af en sammenhængende og tværfaglig indsats, der understøtter den unges livsduelighed ved at give den unge mulighed for at udvikle identitet, dannelse og ambitioner for eget liv.

Organisering af ungeindsatsen

Ungeindsatsen skal sammen med kollegaer i hele kommunen, FGU Lolland-Falster, de lokale uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv blive en tryg og sikker hånd for de unge, der har brug for ekstra støtte for at lande sikkert i uddannelse og job.

Ungeindsatsen organiseres ud fra en matrixtænkning med en bred organisatorisk forankring og videndeling på tværs. Myndighedsansvaret fastholdes på de respektive myndighedsområder. Læs mere i pjecen her. (Åbner i PDF)

Kerneindsatsen samles på én matrikel i Lolland Kommune: 2. sal i den hvide bygning på Skibsværftsvej 4, 4900 Nakskov.

UU’s vejlederopgave vil fortsat ske med høj tilstedeværelse på skolerne. STU2 og Ung Lolland bliver på de nuværende matrikler.

Vejledning

Alle unge har en vejleder, som kan hjælpe og rådgive, når der skal vælges uddannelse.

Find din vejleder her eller kontakt os på 54 67 71 64, så hjælper vi dig videre til din vejleder.

Kontakt Ungeindsatsen (KUI)

E-mail: kui@lolland.dk
Adresse: Skibsværftsvej 4, 4900 Nakskov.
Telefon: 54 67 71 64
Institutionsnummer: 28115