Kom til rundvisning

Fredag den 9. august har du mulighed for at få en rundvisning i Nakskov Skibsværfts tidligere administrationsbygning, som nu er blevet renoveret og rummer kommunens Børn og Ungerådgivning. 

Rundvisningen er arrangeret i forbindelse med Nakskov Kulturdag. Du kan komme med på en rundvisning kl. 15 eller kl. 16. Mødestedet er ved elevatortårnet på bygningens sydside, og du skal ikke tilmelde dig. Bare mød op.

Rundvisningerne slutter af i kantinen, hvor stadsarkivar Heidi Pfeffer fortæller om administrationsbygningens historie som en vigtig del af Nakskov Skibsværft. Der bliver også vist filmklip fra værftet og Nakskov Havn.

Administrationsbygningens adresse er Skibsværftsvej 7 i Nakskov.

Den flotte administrationsbygning dominerer sydsiden af havnen i Nakskov. Her er den fotograferet i 1961. Foto: Thomas Hald/Nakskov lokalhistoriske Arkiv