Hestehoved får et strandtorv

Hestehoved får snart et strandtorv, hvor der er mulighed for at sidde bekvemt og i læ, og hvorfra man kan nyde solnedgangen med Nakskov Fjord og badebroen i forgrunden. Strandtorvet skal ligge nord for Restaurant Fjorden, belægges med træ og omkranses af strandbeplantning.

Hestehoveds fine natur og smukke udsigter er værdsat af mange, men områdets særlige kvaliteter kommer desværre ikke helt til sin ret, som det er i dag. Derfor har Lolland Kommune udarbejdet en helhedsplan for udviklingen af Hestehoved i samarbejde med brugerne af området.  Første skridt i realiseringen af planen er Strandtorvet, som forventes at stå færdig i september 2019.

Helhedsplan for Hestehoved

Hestehoved Helhedsplan samler de mange ønsker til udviklingen af området. Foruden Strandtorvet omfatter planen blandt andet også Naturlandets kommende infopunkt og en kriblekrablebro, der skal bidrage med at formidle viden om Nakskov Fjords natur. En ny legeplads, en solnedgangstrappe, en sauna og renovering af badebroen skal være med til at tiltrække både børn, unge og ældre, og i takt med det stigende antal besøgende vil behovet for flere parkeringspladser på sigt blive undersøgt.

Sideløbende bliver der arbejdet på flere spændende initiativer i samarbejde med de aktive foreninger på Hestehoved.  Allesammen tiltag, der hver især og tilsammen bidrager med at gøre området til et attraktivt samlingssted for Nakskovs borgere og besøgende. 

Hensyn til naturen

Strandtorvet bliver etableret i løbet af sommeren 2019 under hensyntagen til stedets særkende og natur. Der vil blive foretaget en nænsom rydning i underbeplantningen for at skabe bedre udsyn til fjorden, som i dag er gemt bag krat og buske. Derudover er det nødvendigt at fjerne et mindre antal af de eksisterende træer for at skabe plads til Strandtorvet.

Af de eksisterende træer vil to frugttræer og seks lindetræer blive fjernet og herudover en enkelt hvidtjørn, der er gået ud. De fældede træer erstattes af nye hvidtjørn og plantebede med strandbeplantning, som kan trække naturen og stranden tættere på og styrke områdets karakteristiske landskab.

Arbejdet foregår i løbet af sommeren

Projektet skal stå færdigt i september 2019, og det betyder desværre, at arbejdet kommer til at foregå i løbet af sommeren. Holdet bag udførelsen er dog opmærksom på at planlægge arbejdet, så det er til mindst mulig gene for de besøgende.

Projektet er finansieret af midler fra Grøn Ordning, LAG og Lolland Kommune.