Foreninger med frivilligt foreningsarbejde, som er godkendt i kommunen, kan søge penge til nye sportsrekvisitter.

Udviklingspuljens formål er at give tilskud til godkendte foreningers indkøb af sportsrekvisitter.

Der er afsat 114.000 kr. til puljen i 2019 fordelt med 50 % til hver af de 2 ansøgningsfrister 1. marts og 1. september.

Kriterierne for at opnå tilskud fra puljen i 2019

  • Tilskud til sportsrekvisitter ydes til foreningens primære formål.
  • Der gives ikke tilskud til forbrugsmaterialer, f.eks. bolde, tøj, smårekvisitter og lignende.
  • Rekvisitter, hvortil der opnås tilskud, skal stå til rådighed for andre idrætsforeninger.
  • Tilskud fra kommunen kan max udgøre 50 % af udgiften. Såfremt der modtages flere ansøgninger end der budgetmæssigt er dækning til, nedsættes kommunens tilskudsandel.
  • Det kommunale tilskud udbetales ved fremsendelse af kopi af betalt regning samt CVR-nummer.
  • Bevillingen er gældende inden for det kalenderår hvor den bevilges, og bortfalder ved kalenderårets udgang med mindre andet aftales.
  • Der ydes ikke tilskud til egenbetalingen. Heller ikke fra andre af Kultur og Fritids puljer.

Ansøgningsprocedure

  • Tilskud ansøges på nedenstående ansøgningsskema.

Ansøgningsfrist: 1. marts og 1. september. Ansøgningerne behandles på førstkommende udvalgsmøde efter ansøgningsfristen.


Ansøgning