Fritids- og Kulturudvalget har for 2019 afsat kr. 218.000 til Talent- og Udviklingspuljen til lokale idrætsudøvere og foreninger i Lolland Kommune.                                   

Samlet tilskud til foreninger: 150.000 kr.

  • Tilskud gives som hovedregel for et år af gangen.
  • Der gives max. 50.000 kr. og minimum 25.000 kr. pr. forening.
  • Der udarbejdes i forbindelse med støtten en sponsoraftale, hvor det som hovedregel vil være et krav, at Lolland Kommunes logo synliggøres i forbindelse med udøvelse af aktiviteten/aktiviteterne, som støtten gives til.
  • Samlet tilskud til enkeltudøvere: 68.000 kr.

Tilskud gives som hovedregel for et år af gangen.

  • Der gives max 15.000 og minimum 10.000 pr. enkeltudøver.
  • Der udarbejdes en sponsoraftale, hvor det fremgår, at kommunens logo og navn skal synliggøres ved deltagelse i modtagerens aktiviteter.

Kriterier

Tilskud til støtte af den lokale idræt kan gives, når et eller flere kriterier er opfyldt:

  • Forening som har et klubmiljø, hvor der arbejdes med talentudvikling.
  • Enkeltudøver som har talent, men som ikke er en del af et klubmiljø med talentarbejde.
  • Aktiviteter som medvirker til at videreudvikle den lokale idræt i Lolland Kommune.
  • Aktiviteter der medvirker til at synliggøre Lolland Kommune uden for Lolland Kommune.

Fristen for at søge tilskud er 1. maj.

Ansøgningerne bliver politisk behandlet på udvalgsmødet måneden efter, hvorefter ansøgerne vil modtage besked.

Der åbnes for ansøgning 1. april.