Det er pt. ikke muligt at ansøge om tilskud til frivilligt arbejde jævnfør §79.