Når du repræsenterer en forening i Lolland Kommune kan du få hjælp til din fundraising i Puljeguiden.dk.

Portalen, der udbydes af firmaet Schultz, indeholder alle relevante oplysninger om aktuelle fonde, ansøgningsfrister, ansøgningsskemaer og giver samtidig vejledning til hvordan man bygger en projektansøgning op.

Sådan får du adgang

  • Gå ind på www.puljeguiden.dk
  • Opret en profil
  • Send en mail til kundeservice@schultz.dk  og oplys mailadressen i den oprettede profil, foreningens og dit navn samt det er under ordningen med Lolland Kommune
  • Du får besked fra Schultz, når du har adgang til alt indhold
  • Du får en guide med opgaver/svar, der vil føre dig godt rundt i Puljeguiden

Alle tekniske spørgsmål om Puljeguiden skal stilles til kundeservice@schultz.dk

Fonde.dk

Kulturregion Storstrøm stiller nu fundraiserportalen Fonde.dk gratis til rådighed for kulturinstitutioner, kulturaktører og kulturelle foreninger i kulturregionen, der vil søge fondsmidler til aktiviteter og projekter. På Fonde.dk er det let at danne sig et overblik over hvilke fonde der giver støtte til kulturprojekter, ligesom kulturaktører her kan hente gode råd fra professionelle fundraisere og nyttige skabeloner, der kan være en hjælp igennem hele processen fra projektidé til færdig ansøgning.

For at få den gratis adgang til fonde.dk kan man gå til kulturregionstorstrøm.dk/ja-tak/