En landsby

For at støtte en bred vifte af initiativer i landsbyerne i Lolland Kommune, er der i forbindelse med Budgetforlig 2018 besluttet at genindføre Landsbypuljen med en ramme på 1 million kr. for 2019.

Der er etableret to årlige uddelingsrunder á 500.000 kr.  Ansøgningsfristen er 1. april og 1. oktober 2019      

De vedtagne formål, målgrupper og kriterier er som følger:

Formål for Landsbypuljen

Landsbypuljen har til formål at fremme udviklingen i lokalsamfund på Lolland indenfor 3 overordnede fokusområder:

  • Udvikling af lokalsamfund
  • Fællesskab og samarbejde på tværs af lokalsamfund
  • Flere aktive borgere i mindre lokalsamfund

Målgruppe for Landsbypuljen

Målgrupperne for Landsbypuljen er almennyttige foreninger, folkeoplysende foreninger, beboerforeninger, borgerlaug, selvorganiserede gruppe og andre grupper af frivillige.

Kriterier for Landsbypuljen

Projekter, der ønsker at få tildelt midler fra Landsbypuljen skal:

  • have til formål at udvikle eller forskønne et lokalområde, styrke fællesskab og samarbejde på tværs af lokalsamfund eller bidrage til at gøre flere af borgerne i lokalområdet aktive
  • gennemføres så det er offentligt tilgængeligt, dvs. så det f.eks. kan benyttes af foreningens medlemmer, såfremt ansøger er en forening. Omhandler projektet omhandler bygninger, anlæg eller faciliteter, skal disse også være offentlige og benyttes til offentlige formål.

Der gives i hovedregel tilskud på minimum kr. 20.000 kr. excl. moms.

Der gives i hovedregel ikke tilskud til projekter i de to centerbyer Maribo og Nakskov.

Derudover gives der ikke tilskud til kommercielle projekter/aktiviteter. Tænk så vidt muligt tilgængelighed for handicappede ind i projekter, hvor det giver mening. 

Ansøgning

Der etableres to årlige uddelingsrunder á 500.000 kr. med ansøgningsfrist den 1. april og 1. oktober.

Så vidt muligt forelægges ansøgningerne Fritids- og Kulturudvalget i hhv. juni og december.

Ansøgninger skal sendes via ansøgningsskemaet nedenfor inden fristens udløb. Vær opmærksom på, hvis dit projekt kræver tilladelse eller dispensation (f.eks. byggetilladelse, dispensation fra strandbeskyttelseslinjen osv.).


 

Ansøgning

Er din forening ikke momsregisteret skal du søge beløbet inkl. moms