Arrangement for tilflyttere

Vi skal skal tage godt imod tilflyttere, og vi skal have tilflytterne med i de lokale aktiviteter

Økonomiudvalget i Lolland Kommune har besluttet at etablere en pulje der har til formål at yde tilskud til aktiviteter der skaber en god lokal modtagelse af tilflyttere i lokalsamfundene og aktiviteter, der knytter tilflyttere og nuværende borgere tættere sammen.

Hvem kan søge

Borgergrupper (grupper af privatpersoner mv.), alle typer organisationer, herunder frivillige foreninger, selvejende institutioner og virksomheder. Aktiviteten må ikke have fortjeneste for øje.

Hvad kan der søges til

Puljen kan give tilskud til eksempelvis: Lokalt velkomstmateriale for tilflyttere om f.eks. fritids- og foreningslivet mv., lokale velkomstarrangementer, caféer og netværk, byvandringer for tilflyttere, picnic for tilflyttere, hvor borgere introducerer tilflyttere til egnen, åbent-hus arrangement for tilflyttere eller lignende.

Puljen er på 200.000 kr. og pengene udmøntes ud fra et princip om, at der gives tilskud til flest mulige mindre projekter, fremfor få store. Tildelinger forventes som udgangspunkt at være i størrelsesordenen 2.000-10.000 kr. pr. projekt. Lønudgifter dækkes ikke.

Hvordan søger du

Du søger ved at udfylde denne formular. Du skal logge ind med dit NEM-ID, enten dit eget, eller foreningens/virksomhedens. Du skal beskrive projektet og hvordan det vil skabe en god modtagelse for tilflyttere i området og fastholde nuværende borgere.

Der er ingen frist for at ansøge puljen og ansøgninger modtages og behandles løbende. Puljen er åben for ansøgninger i perioden den 1. september 2018 til 30. juni 2019. Du vil modtage svar inden for en måned med forbehold for ferie og lignende. Du vil skulle afrapportere på, hvad tilskudsmidlerne er brugt til og hvordan projektet er gået.

Puljen administreres af Strategi- og Direktionssekretariatet. Du kan også læse en vejledning om puljen, målgruppe og ansøgning. Hvis du har spørgsmål til puljen eller din ansøgning kan du skrive til birn@lolland.dk