På denne side findes en kort beskrivelse af de øvrige strande i Lolland Kommune, dvs. strande uden Blå Flag.

Stranden ligger foran et lille dige ud til Smålandsfarvandet på Askøs østkyst. Der er 1 kilometer til Askø by, hvor en købmand har åben om sommeren. Bag stranden ligger et feriehusområde. Strandens opland udgøres af landbrugsjord. Som på det øvrige sydlige Lolland ligger stranden foran diget i smukke omgivelser. Der køres til stranden via Østerhovedvej til stranden.

Stranden udgøres af fint sand med enkelte sten. Stranden er 5 meter bred og 200 meter lang. Det er meget lavvandet ved stranden og bag stranden findes et grønt område, hvor der er gode muligheder for leg, solbadning og picnic. Stranden er en fin familievenlig badestrand, hvor der i badevandssæsonen er opsat badebro så det er muligt at komme fri af sten og til tider tang.

Klassifikationer gældende for de sidste to års badesæsoner:
 
2017: Udmærket
 
2018: Udmærket

Stranden ligger på Bandholm havn ved siden af anlægget til Askøfærgen. Bandholm er en lille by med omkring 700 indbyggere. Der køres til stranden via Havnepladsen helt ud til yderst kajanlæg. Her parkeres ved Badeanstaltens parkeringsplads som har direkte adgang til stranden.

Stranden udgøres af en 20 meter lang molestrækning, hvorfra der er adgang til vandet via en skrå rampe. Stranden er et fint badested for byens beboere og gæster.

Klassifikationer gældende for de sidste to års badesæsoner:
 
2017: Udmærket
 
2018: Udmærket

Stranden ligger ved Bandholm Havn ud til Sakskøbing Fjord i flotte omgivelser ned for Bandholm Badehotel og med udsigt til Askø. Ned mod stranden ligger et dejligt stort grønt område, hvorved der er opsat borde og bænke. Der kan køres til stranden via Havnegade eller Strandparken, og der kan parkeres nær stranden.

Stranden er en kunstigt anlagt strand, der udgøres af fint strandsand uden større sten. Ligeledes udgøres sandbunden ud fra stranden af fint sand.

Klassifikationer gældende for de sidste to års badesæsoner:
 
2017: Første sæson med prøvetagning og derfor ingen klassifikation
 
2018: Udmærket

Stranden ligger ud til Femern bælt langs et lille feriehusområde. Nærmeste større by er Rødby/Rødbyhavn der ligger omkring 8-9 kilometer væk. Som på det øvrige sydlige Lolland ligger stranden foran diget i smukke omgivelser. Der køres til stranden via Lyttesholmvej til en af 2 parkeringspladser. Parkeringspladserne ligger i hver sin ende af stranden og giver begge direkte adgang til stranden. Der er toiletfaciliteter og skraldespande ved hver parkeringsplads.

Stranden udgøres af fint sand med småsten ved vandkanten. Havbunden ved stranden er stenet. Stranden er 10-20 meter bred og 1.000 meter lang. Bag stranden findes et 30-50 meter bredt område, hvor der som på stranden også er mulighed for at lege eller solbade mv.

Klassifikationer gældende for de sidste to års badesæsoner:
 
2017: Udmærket
 
2018: Udmærket

Stranden ligger ved et feriehusområde, ud til farvandet mellem Lolland og Fejø i Smålandsfarvandet. Vester Havn, hvor færgen fra Kragenæs anløber, findes omkring 400 meter nordvest for stranden. Der køres til stranden ad Vestergårdsvej og Poppelstien, hvor der er plads til at parkere nogle få biler. Det er at foretrække at gå eller cykle til stranden. Fra Poppelstien er der adgang til stranden.

Stranden er meget stenet med både små og store sten og havbunden det samme. Stranden er 120 meter lang og 5 meter bred. Der er lavvandet ved stranden, hvilket gør den børnevenlig. Bag stranden findes et 8-10 meter bredt område, hvor der er gode muligheder for solbadning og picnic. Stranden er en fin familievenlig badestrand med gode muligheder for leg og solbadning.

Klassifikationer gældende for de sidste to års badesæsoner:
 
2017: Udmærket
 
2018: Udmærket

Stranden ligger dejligt uforstyrret ud til Femø sund på Femøs sydside. Der køres til stranden via Nystængevej, hvor der parkeres for enden af vejen. Der er ikke nogen egentlig parkeringsplads, men der kan parkeres på græsset. Herfra går man ca. 200 meter ad markhjulspor for at komme til stranden. Stranden er en fin badestrand med gode muligheder for solbadning og picnic i smukke uforstyrret omgivelser.

Strandens vestlige halvdel er en sandstrand med større sten, mens den østlige halvdel er meget stenet uden så meget sand. Ved vandkanten er der sten som fortsætter ud i vandet. Stranden er 150 meter lang og 5-10 meter bred.

Klassifikationer gældende for de sidste to års badesæsoner:
 
2017: Udmærket
 
2018: God

Stranden ligger uforstyrret ud til Langelandsbæltet, foran marker tilhørende Frederiksdals Gods. Nærmeste større by er Nakskov, der ligger mere end 12 kilometer væk. Som på det øvrige sydlige Lolland ligger stranden i meget smukke omgivelser. Der køres til stranden via markvej fra Frederiksdals Gods, der ender ved en parkeringsplads ved stranden. Stranden er en fin sandstrand med få sten og grus ved vandkanten. Havbunden ved stranden er sandbund med småsten spredt jævnt. Stranden er 250 meter lang og 10-15 meter bred.

Klassifikationer gældende for de sidste to års badesæsoner:
 
2017: Udmærket
 
2018: Udmærket
 
 

Stranden ligger lige vest for Kragenæs Færgehavn på den nordlige kyst af Lolland. Stranden ligger ned for et dejligt grønt område med mange muligheder for aktiviteter. Bl.a. findes en Beach Volley og boldbane lige ved stranden og der er opsat badebro samt en badeplatform længere ud fra kysten. Der kan køres til stranden via Kragenæsvej, og der er parkeringsmuligheder lige ved stranden.

Stranden er en smal sandstrand, der udgøres af fint sand med lejlighedsvise store sten. Ved strandens østlige ende er der udsat en flydebadebro, hvorfra der kan bade. Havbunden udgøres af en fin sandbund med få sten.

Klassifikationer gældende for de sidste to års badesæsoner:
 
2017: Ikke officiel badestrand
 
2018: Første sæson med prøvetagning og derfor ingen klassifikation

Badestedet ligger ud til Smålandsfarvandet ved Kragenæs Havn. Kragenæs er en lille havneby på Lollands nordside. Den ligger 22 kilometer fra Nakskov og 24 km fra Maribo. Byen fungerer som overfartsby på færgeruterne Kragenæs-Fejø og Kragenæs-Femø. Badestedets bagland er Kragenæs havn. Der køres til badestedet ad Kragenæsvej og rundt om Kragenæs havns sydligste side. Der er mulighed for at parkere ved badestedet.

Der bades fra badebro med trappe fra molen ved Kragenæs Havn. Havbunden er fin sandbund uden sten og der er lavvandet ved badestedet, hvilket gør den børnevenlig. Molestrækningen hvor indenfor der bades er 100 meter lang.

Klassifikationer gældende for de sidste to års badesæsoner:
 
2017: Udmærket
 
2018: God

Stranden ligger i smukke omgivelser ved Søndersø ved Maribo. Maribo er en by med 6.000 indbyggere. Der køres til stranden via Refshalevej til parkeringspladsen ved Maribo Kajakklub. Fra parkeringspladsen er der direkte adgang til stranden.

Stranden ligger i forbindelse med et stort græsareal ved Maribo Kajakklub, hvor der er gode muligheder for leg, solbadning og picnic. Stranden er 30 meter lang og 15 meter dyb. Stranden er en fin familiebadestrand, med gode muligheder for solbadning og picnic samt gode adgangsforhold for kørestolsbrugere og barnevogne.

Klassifikationer gældende for de sidste to års badesæsoner:
 
2017: Udmærket
 
2018: Udmærket

Stranden ligger dejlig uforstyrret ud til Rågø Sund i Smålandsfarvandet på Lollands nordside. Der køres til stranden via Husmandsvejen, der ender ved en parkeringsplads, som ligger placeret direkte ved stranden. Stranden er en fin badestrand i naturskønne omgivelser.

Stranden er en sandstrand med få sten. Havbunden ved stranden udgøres af samme fine sand som stranden, men med lidt flere større sten. Der er meget lavvandet ved stranden, hvilket gør den børnevenlig. Stranden er 250 meter lang og 10 meter bred.

Klassifikationer gældende for de sidste to års badesæsoner:
 
2017: Udmærket
 
2018: Udmærket

Stranden ligger ud til Femern bælt med feriehuse bag sig. Som på det øvrige sydlige Lolland ligger stranden foran diget i smukke omgivelser. Der køres til stranden via Rolandsvej, der ender ved en parkeringsplads, hvorfra der er adgang til strand. Stranden afgrænses i begge ender af kystsikringshøfder.

Stranden udgøres af fint sand med sten og grus ved vandkanten. Havbunden ved stranden er sandbund med grus og sten. Stranden er beskyttet af en række høfder og er 1.000 meter lang og 10-20 meter bred. Bag stranden findes et grønt område på 20-30 meter hvor der er mulighed for solbadning og leg.

Stranden er en lang og bred sandstrand med grus ved vandkanten. Havbunden er sandbund med spredte sten. Stranden er 800 meter lang og 15-25 meter. Der er lavvandet ved stranden, hvilket gør det meget børnevenlig. I strandens vestlige ende, ved Kramnitse Havn, er der gode adgangsforhold for både kørestolsbrugere og barnevogne. Stranden er en fin familievenlig badestrand med gode muligheder for leg og solbadning.

Klassifikationer gældende for de sidste to års badesæsoner:
 
2017: Udmærket
 
2018: Udmærket

Stranden ligger ud til Langelandsbæltet på Lollands nordvest side. Onsevig er en lille landsby knap 13 km nord for Nakskov. Strandens bagland og opland udgøres af landbrugsjord. Der køres til havnen ad Byskovvej, der ender ved en parkeringsplads på havnen. Der bades fra molen ved Onsevig havn, hvor en badebro giver nem adgang til vandet. Havbunden er fin sandbund og der er lavvandet ved stranden, hvilket gør den børnevenlig. Molestrækningen hvoromkring der bades er omkring 100 meter lang. På havnen findes både toiletter, ishus, grillbar og bænke, hvor man kan nyde det købte eller medbragte.

Klassifikationer gældende for de sidste to års badesæsoner:
 
2017: Udmærket
 
2018: Udmærket

Stranden ligger ved Svanevig, ud til Sakskøbing Fjord i Smålandsfarvandet. Ved siden af stranden ligger Bandholm Campingplads, hvor der findes kiosk. Strandens øvrige bagland og opland udgøres af landbrugsjord og Bandholm by. Bandholm er en lille by på godt 700 indbyggere. Der køres til stranden via Strandparken, der ender ved en parkeringsplads, hvorfra der er adgang til stranden.

Klassifikationer gældende for de sidste to års badesæsoner:
 
2017: Udmærket
 
2018: Udmærket

Stranden ligger ud til Langelandsbæltet ved Tårs havn. Tæt ved findes anlægget for Langelandsfærgen. Tårs er en lille havneby på Lollands vestlige spids. Fra havnebyen er der 12 kilometer til Nakskov.

Der køres til stranden via Tårsvej, der ender ved havnen. Her findes både parkeringsplads og toiletter. Fra parkeringspladsen er der direkte adgang til stranden.

Stranden udgøres af fint sand uden sten. Det samme gælder for havbunden. Stranden er 200 meter lang og 20-25 meter. Der er lavvandet ved stranden og der er gode muligheder for både leg og afslapning.

Klassifikationer gældende for de sidste to års badesæsoner:
 
2017: Udmærket
 
2018: Udmærket