Strand

Lolland Kommune har 26 strande, hvoraf hovedparten er geografisk placeret på sydkysten af Lolland. 11 af de 26 strande har det Blå Flag.

I løbet af sommeren tages der jævnligt prøver af badevandets kvalitet på disse strande, og måleresultaterne for colibakterier og streptokokker offentliggøres på strandene og her på hjemmesiden.

På undersiderne kan du læse mere om de enkelte strande og se badevandsprofiler for samtlige strande.