Udlejning af Naturskolen og reservation af naturvejleder til undervisning

Reservation

Reservation af Naturskolen skal ske via dokumentet nederst på siden. Pr. 1. marts 2019 indføres et bookinggebyr på 500 kr. Dette modregnes i den endelige faktura, men returneres ikke ved afbud eller udeblivelse.

Vedrørende åbning af Naturskolen eller andre praktiske spørgsmål, kontaktes pedel Bjarne Løwe på tlf. 51 29 61 18 eller på mail: bjlw@lolland.dk 

Naturvejleder Klaus Bek Nielsen, mail: klbni@lolland.dk eller tlf. 20 28 27 32, kan rådgive jer om forslag til aktiviteter, brug af vores grejbank, besøgsmål i naturparken eller link til vores database med sjove og lærerige løb og opgaver. Naturvejledning kan tilkøbes efter aftale.

Opholdets varighed

Der tilbydes ophold pr. klasse fra mandag kl. 08.00 til onsdag 10.00 eller fra onsdag kl. 14.00 til fredag kl. 12.00. Ophold med kun én overnatning eller endagsbesøg uden overnatning kan også aftales. Opholdets varighed kan i øvrigt altid aftales individuelt med pedellen. Det er derfor meget vigtigt at ankomst- og afrejsetidspunkter altid på forhånd er aftalt med pedellen.

Ankomst, åbning og afrejse

Aftales med pedel Bjarne Løwe, mobil: 51 29 61 18. Præcise ankomst- og afrejsetider aftales før hvert besøg.

Priser for ophold

  • Skoler og undervisningsinstitutioner betaler alle et grundgebyr (engangsbeløb) på kr. 800 ved ophold på hverdage. I forbindelse med overnatning betales foruden grundgebyret et beløb på kr. 60 pr. person pr. døgn (overnatning). Der betales for minimum 10 personer. Ved ophold i weekender er det til weekendpris som alle andre grupper.
  • Endagsbesøgende uden overnatning betaler foruden grundgebyret (kr. 800) et beløb på kr. 30 pr. person.
  • Andre grupper, foreninger mv. betaler, uanset antal deltagere, et standardgebyr på kr. 3.800 for to overnatninger eller for et weekendophold lørdag-søndag.

Afregning

Naturskolen sender faktura for opholdet. Sørg for at meddele pedel Bjarne Løwe det korrekte antal deltagere og overnatninger. Hvis der er bestilt rengøring gennem Naturskolen påføres beløbet fakturaen.

Aflevering og rengøring

Husk: Der er intet fast dagligt personale, udover en pedelhjælp, på Naturskolen.  På afleveringstidspunktet skal Naturskolen være rengjort og godkendt af pedellen. Hvis rengøringen ikke kan godkendes af pedellen, vil der blive opkrævet et rengøringsgebyr på kr. 1.295 kr. Hvis man ikke selv ønsker at stå for slutrengøring, kan den med fordel købes gennem Naturskolen. Dette bestilles samtidig med booking af Naturskolen.

Priser for rengøring:
Ugeophold: 1.725 kr.
1-2 overnatninger: 1.295 kr.
Dagsarrangement uden overnatning (uden værelser): 695 kr.

Som hovedprincip afleveres Naturskolen til de efterfølgende brugere i samme rengjorte stand, som den blev modtaget. Dvs. inventar sættes på plads, alt affald tømmes i udvendige beholdere (også fra alle værelser), borde tørres af, stole sættes op, toiletter og bad gøres rene, der fejes eller støvsuges, og gulve vaskes. 
NB: Selvom der er betalt for rengøring, skal der stadig opsamles skrald, inventar skal sættes på plads, borde tørres af og stole sættes op.