Her er forslag til aktiviteter og undervisningsforløb

Oplevelsestur

I kan gå en morgentur på Naturskolens arealer. Undervejs kan I lade jer inspirere af, hvad I møder på jeres vej. Undervejs er det muligt at lave små opgaver til eleverne, og hvem ved, måske ser I havørnen! 

De vilde blomster

Der er mange arter og et spændende planteliv på Naturskolens område. Klassen deles op i hold og får til opgave at finde og indsamle bestemte planter, som I evt. kan arbejde videre med i laboratoriet. 
Aktiviteten kan laves med lige stort udbytte både forår og efterår.

Fang natinsekter

Efter aftale har pedellen forberedt insektfælden til fangst af især natsværmere. Den følgende morgen kan I tømme fælden, opleve de flotte natsværmere og tage en snak om, hvordan natsværmerne lever.
Det virker på lune aftener med lidt vind i perioden 1. april – 1. oktober. Bedst i juni, august og september.

Vanddyr

Klassen deles i hold og får til opgave at fange smådyr i søen og de forskellige vandhuller, der er ved Naturskolen. Bagefter studeres holdenes fangst bl.a. ved hjælp af stereolupper og diverse bestemmelsesbøger.

Fuglekig

I kan låne kikkerter fra Naturskolens depot og gå på en fælles fugletur, eller eleverne kan deles i grupper og gå på egen hånd. Undervejs observeres fugle. Tilbage på Naturskolen bruges fuglebøgerne. Hvad har vi set, hvordan lever de osv.

Smådyr på land

Ved hjælp af vores slagnet indsamles forskellige insekter i græs, buske og træer. Dyrene kommes i bøtter og petriskåle. Der kan være vildt mange dyr. Tilbage på Naturskolen benyttes vores 12 stereolupper samt vores håndbibliotek til at undersøge og bestemme dyrene. Bør kun foregå med tør vegetation.

Opgaveløb rundt ved Naturskolen

Vi har udarbejdet en række opgaver / poster til at hænge op til et lærerigt løb. De findes i flere forskellige sværhedsgrader. Kontakt naturvejlederen på mail for at få adgang til alle opgaverne, vælg selv jeres opgaver, hæng dem op og husk at pille dem ned efter løbet. Det er sjovt som et lille stjerneløb.
 

Find2learn ved Naturskolen

Vi arbejder med at lave et eller flere løb rundt ved Naturskolen. Eleverne bedes stille med mobiltelefoner. Ved hjælp af telefonen findes de sjove og lærerige opgaver. Bedst til de ældste elever. Det anbefales, at huske eleverne på at få opladet telefonen.

Rotur til Hestø

Vigtigt: Hvis klassen ønsker at benytte Naturskolens robåde, er det nødvendigt, at skolen på forhånd kontakter Naturskolen for at modtage en sikkerhedsinstruks, som den ansvarlige skoleleder/lærer på forhånd skal have underskrevet. Skolen skal også på forhånd have indhentet tilladelse fra elevernes forældre, hvis de skal med på rotur.

Foruden rotur langs bredden udfor Naturskolen, er det også muligt at lave en ekspedition til Hestø med naturskolens 5 robåde. På Hestø kan I studere den specielle flora og måske finde pilespidser eller flinteafslag fra stenalderen. Hestø er ejet af Lolland Kommune. 

Overnatning i det fri

Naturskolen råder over 3 shelters til udendørs overnatning for skolens brugere.