Naturskolens enestående beliggenhed lige ned til søbredden af Maribo Søndersø, åbner mange muligheder for spændende oplevelser i naturen. Naturskolens overnatningsfaciliteter gør det muligt for skoler eller andre grupper at opleve Naturpark Maribosøernes natur- og kulturhistorie mere intenst i et længere tidsrum.

Billede af Naturskolen set fra stien

Hvem kan bruge skolen

Naturskolen kan benyttes af skoler til at flytte undervisningen direkte ud i naturen og udvide mulighederne for undervisning i biologi, natur- og miljøforhold. Stedet er velegnet til kortere eller længere lejrskoleophold, hvor klassen foruden det faglige indhold også kan styrke det sociale sammenhold. Målgruppen for undervisning på naturskolen er især børn i grundskoleforløbet. Dernæst daginstitutioner, ungdomsuddannelser og området inden for voksenundervisning.

Naturvejleder

Naturpark Maribosøerne har en naturvejleder tilknyttet, som kan rådgive jer om naturaktiviteter på Naturskolen og besøgsmål i naturparken.

Naturskolen med omgivende arealer er ejet af Lolland Kommune, som står for driften af bygninger og arealer og varetager ophold og undervisning.

Sådan finder du Naturskolen

Adresse:
Naturskolen ved Maribo Søndersø (Sølund)
Hestehavevej 8, Bursø, 4930 Maribo.

Tlf. 54 78 21 87 (nødtelefon på Naturskolen)