Se mulighederne for aktiviteter på Naturskolen her.

Naturaktiviteter

I forbindelse med ophold er der mulighed for en bred vifte af forskellige aktiviteter. De fleste er udformet som ”Gør-det-selv”, men naturvejlederen vil gerne hjælpe jer.

Vi er ved at lave en database med en hel masse sjove og lærerige opgaver og planlægger at lave nogle gps-baserede opgaveløb til mobiltelefoner. Hvis I har særlige ønsker eller forslag til nye aktiviteter, så vil vi gerne se, om det kan arrangeres.

Naturvejledning på Naturskolen vil kunne tilkøbes efter aftale med naturvejleder Klaus Bek Nielsen, mail: klbni@lolland.dk.

Natur- og kulturhistorisk guide på 62 sider om Naturpark Maribosøerne kan købes af naturvejleder Klaus Bek Nielsen eller på turistkontoret i Maribo. Pris 50,- kr. Opnå mængderabat ved køb af klassesæt til skole.

Laboratorie- og feltudstyr

Findes i to separat aflåste depoter. Vær opmærksom på, at laboratorieudstyret kun må bruges under opsyn. Her findes net, spande, bakker, stereolupper, opslagsbøger mm. Det meste er basseret på undersøgelser af vandhuller på Naturskolens areal eller den nærliggende Søndersø. Derudover er der udstyr til botaniske og insektundersøgelser.

Robåde

Naturskolen råder over fem 4-personers robåde med tilhørende sikkerhedsudstyr, som SKAL benyttes. På Naturskolen forefindes desuden en påhængsmotor (og benzin) til nødsituationer.
Vigtigt: Hvis klassen ønsker at benytte Naturskolens robåde, er det nødvendigt, at skolen på forhånd kontakter Naturskolen for at modtage en sikkerhedsinstruks, som den ansvarlige skoleleder/lærer på forhånd skal have underskrevet. Skolen skal også på forhånd have indhentet tilladelse fra elevernes forældre, hvis de skal med på rotur. Nogle både kan evt. være uanvendelige (under reparation mv.). Den aktuelle anvendelighed må før hvert besøg aftales med pedellen.

Shelters

Naturskolen råder over 3 shelters med bålplads til udendørs overnatning for naturskolens brugere. Desuden har Riderute Lolland to sheltere ved Naturskolens vestgrænse, som kan anvendes, hvis de ikke er optaget af ridende gæster eller andre.

Bålplads

Foruden bålpladsen ved shelterne findes yderligere en bålplads. Adgang til brænde sav, økse, grillrist mv. må aktuelt aftales med pedellen.

Fiskeri

Fiskeri med stang er tilladt udfor Naturskolens publikumsareal (se kort på skilt ved Naturskolen). Det er ikke tilladt at fiske fra rørskoven langs dyrefoldene. Personer mellem 18 og 65 år skal have gyldigt fisketegn. Alt udstyr til stangfiskeri skal medbringes og findes ikke på naturskolen.

Sejlads med turistbåd

I sommerperioden er der mulighed for sejlads med turistbåden ”Anemonen” på Maribo Søndersø. Båden kan anløbe Naturskolens bådebro.

Natursti til Maribo

Der er etableret en vandre- og cykelsti mellem Naturskolen og Maribo. Afstand til Frilandsmuseet i Maribo 3 km, afstand til Maribo centrum godt 4 km.