Fritids- og Kulturudvalget gennemførte i august måned 2018 et visionsseminar, der skulle danne baggrund for prioritering af arbejdet fra 2019 – 2021. Et af de helt centrale områder, som udvalget ønsker at sætte fornyet fokus på, er Lolland Kommunes kultur- og fritidsfaciliteter.

De har i den forbindelse bedt forvaltningen om:

  1. at behandle og revidere masterplanen for Lolland Kommunes idræts- og kulturfaciliteter.
  2. at foretage en analyse af kommunens idræts- og kulturfaciliteter, i forhold til, hvordan de organiseres og drives.

DGI Facilitetsudvikling er blevet bedt om at understøtte kommunen i dette arbejde.

Bestyrelserne for de selvejende institutioner og brugerne af idræts- og kulturfaciliteterne var derfor inviteret til et fælles opstartsmøde, hvor vi orienterede jer om hele processen og de landsdækkende tendenser i forhold til facilitetsudvikling. På mødet havde I endvidere, i et gruppearbejde, mulighed for at sætte jeres allerførste præg på processen og den fremtidige udvikling.

Der blev afholdt kick-off workshops på Nakskov Lokalhistoriske Arkiv, i Birket Kulturhus, Rødbyhavn Hallen og Maribo Hallerne den 5. og 6. februar 2019.

Nedenfor er opsamling samt powerpoint fra møderne.