Kommunen vægter kultur- og fritidslivet højt, og har et særligt fokus på børnekulturen.

Som kommune mener vi, at det er vigtigt at børn både møder professionel kunst og selv deltager i kulturelle og kunstneriske processer. Dels for at understøtte børnenes kulturelle dannelse og dels for at udvikle de kreative og innovative kompetencer, som vil ruste dem til voksenlivet og fremtiden. En fremtid, hvor udviklingen kræver, at man kan forholde sig til abstrakte og kreative idéer, men også at man kan arbejde konkret og praktisk med et materiale, som i sidste ende skal virkeliggøre visionerne.

Derfor er Lolland Kommune en aktiv medspiller i flere innovative børnekulturprojekter, som foregår i dagtilbud, folkeskoler og i fritiden.

Se blandt andet:

Kulturtjenesten - en kulturel skoletjeneste for Lolland og Guldborgsund Kommune, som udvikler og formidler tilbud til dagtilbud og folkeskoler.

Børnekulturpuljen – en særlig pulje, som kan søges til at afprøve nye former for børneteater og børnekulturaktiviteter i kommunen.

Se flere eksempler her