Lolland Kommune uddeler hvert år en række priser til personer, der har gjort en ekstra indsats inden for foreningsområdet.

Kommunen har en række idræts-, fritids- og foreningspriser, som uddeles hvert år til den årlige prisuddeling, som er en festaften for foreningslivet inden for idræts- og fritidsområdet. Prisuddelingen afholdes primært i uge 9 eller 10.

Derudover har kommunen to kulturpriser, som uddeles på Frivillighedsdagen, også kaldet Frivillig Fredag til hhv. en forening og en privatperson. Frivillighedsdagen afholdes hvert år i september.

Endelig overrækker kommunen jubilæumsgaver til foreninger inden for det folkeoplysende område.

Priser og gaver

Byrådet ønsker at påskønne de medlemmer og foreninger inden for kultur- og fritidsområdet, der har gjort en særlig indsats. Der uddeles derfor årligt en række idrætspriser, mesterskabspriser, kulturpriser og jubilæumsgaver.

Der nedsættes et prisudvalg på 6 personer, som beslutter, hvem der skal modtage priserne. Prisudvalget har følgende sammensætning:

• 1 politiker fra Fritids- og Kulturudvalget.
• 1 politiker fra Folkeoplysningsudvalget.
• 1 repræsentant fra Sportsråd Lolland der repræsenterer holdidræt.
• 1 repræsentant fra Sportsråd Lolland der repræsenterer individuel idræt.
• 1 repræsentant fra Aftenskolernes Samråd.
• 1 repræsentant fra BUS Lolland.

Indstilling til priser

Indstilling af kandidater til priserne foregår efter en fastlagt procedure. Alle foreninger i Lolland Kommune kan indstille til priserne. Enkeltmedlemmer kan indstille foreninger til Årets Forening og andre medlemmer til Anonymprisen. Prisudvalget kan supplere med indstillinger til idrætspriserne.

For at kunne modtage prisen skal man være aktivt medlem i en forening i Lolland Kommune og repræsentere denne.

Idrætspriser

 • Ungdomsidrætspris individuel (under 18 år)
 • Ungdomsidrætspris hold (under 18 år)
 • Idrætspris individuel (senior)
 • Idrætspris hold (senior)
 • Årets Forening (gives for et godt ungdomsarbejde)
 • Lederpris (tildeles en leder der gennem sit foreningsarbejde har gjort en indsats for en forening i Lolland Kommune)
 • Ungdomslederpris (tildeles en leder/træner der gennem sit arbejde har gjort noget positivt for ungdommen i foreningen)
 • Anonymprisen (tildeles en der går rundt i foreningen og laver et stort arbejde, som ikke bemærkes og ikke får det skulderklap som personen har fortjent)
 • Årets kammerat (tildeles en ung op til 30 år, som glæder sig over andres præstationer, altid udviser fairplay og bidrager til fællesskabet på holdet eller i trænergruppen - en der altid er klar til at hjælpe)

Lolland Kommunes mesterskabspriser

Lolland Kommunes mesterskabspriser kan uddeles til personer, som er aktive medlemmer af kommunens idrætsforeninger. Modtagere af Mesterskabspriser kan kun modtage en pris for det højeste niveau, de er indstillet til.

Mesterskabspriserne er delt op i tre niveauer.

Mesterskabspriser 1. niveau

Gives til medaljetagere ved Olympiske Lege, Verdensmesterskaber og Europamesterskaber. Medaljemodtagere ved Paralympic Games sidestilles med medaljemodtagere ved de officielle Olympiske Lege.

Mesterskabspriser 2. niveau

Gives til vindere af nordiske mesterskaber og officielle danske mesterskaber (for seniorer og godkendt af Dansk Idrætsforbund).

Mesterskabspriser 3. niveau

Gives til vindere af øvrige danske mesterskaber og forbundsmesterskaber i den for årgangen bedste række, gives til medaljemodtagere af Special Olympics International og gives desuden til idrætsudøvere, som kan honoreres for enestående præstationer (fx i specielle idrætsgrene, udtagelser til landshold mm.).

Procedure

Foreningen indstiller medlemmer til priser inden for de tre niveauer på særlige indstillingsskemaer.

Foreningen skal medsende dokumentation for mesterskabsresultater på 1. og 2. niveau - officielle danmarksmesterskaber, NM, EM, VM og OL

Minimum et af Sportsrådets medlemmer i Prisudvalget godkender niveauopdelingen af de indberettede mesterskaber.

Prisudvalget beslutter hvem, der skal honoreres for enestående idrætspræstationer ud fra foreningernes indstillinger.

Et enigt Prisudvalg har mulighed for at indplacere mesterskaber på andre niveauer end indstillet fra foreningen.

Prismodtagerne vil blive inviteret til prisuddelingen, hvor Borgmesteren vil overrække mesterskabspriserne.

Mesterskabspriser på 1. og 2. niveau vil være en erindringsgave til en værdi af ca. 500 kr.

Mesterskabspriser på 3. niveau vil være en erindringsgave til en værdi af ca. 150 kr

For alle priser gælder

Priserne overrækkes i uge 9 eller 10.
Der uddeles et diplom til prismodtagerne. 
Priserne skal ikke nødvendigvis overrækkes hvert år.

Kulturpris

Kulturprisen uddeles ved den årlige Kulturkonference, der som regel foregår i november. Prisen gives til en forening, en klub eller en person, der ved sit virke går foran og viser vilje som arrangør af en eller flere kulturelle aktiviteter.

Byrådet er opmærksom på kulturen i Lolland Kommune og påskønner de ildsjæle og igangsættere der gør noget for kulturen i Lolland Kommune.

Fritids- og Kulturudvalget udpeger modtagerne af Lolland Kommunes kulturpriser. Der uddeles to kulturpriser årligt: en kulturpris til en forening og en kulturpris til en privatperson.

Ved udvælgelsen skal der tages hensyn til:

 • at der er tale om noget nyt
 • at der er tale om en stadig tilbagevendende begivenhed der har stor opmærksomhed
 • at det er et tilbud til alle familier, børn eller ældre
 • at opmærksomheden skal rettes imod alle former for kultur (film, teater, revy, arbejdende værksteder, kunst, galleri, museer, musik, sang, udstilling, foredrag og oplæsning m.m.)
 • at det er aktiviteter der samler borgerne således, at de mødes til noget spændende der giver en kontakt til andre borgere

Kulturprisen for foreninger består af en gave/check på kr. 5.000 inkl. evt. indgravering. Kulturprisen for privatpersoner består af en gave/check på 1.000 kr. inkl. evt. indgravering.

Jubilæumsgaver

Der gives en gave til godkendte folkeoplysende foreninger eller foreninger med frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Lolland Kommune ved følgende jubilæer:

Foreninger med under 100 medlemmer:

25 år - 2.500 kr.
50 år - 5.000 kr.
75 år - 7.500 kr.
100 år - 10.000 kr.
125 år - 10.000 kr.
150 år - 10.000 kr.

Foreninger med over 100 medlemmer:

25 år - 5.000 kr.
50 år - 7.500 kr.
75 år - 10.000 kr.
100 år - 15.000 kr.
125 år - 15.000 kr.
150 år - 15.000 kr.