Som forening er man underlagt nogle simple regler som du kan læse mere om. F.eks. er CVR-nummer og digital postkasse nu et krav. Se herunder hvordan du forholder dig.

Alle oplysninger om foreningerne er samlet i Foreningsportalen. Her kan du finde ud af, om der findes en forening, som kunne være noget for dig.
Vedligeholdelse af kontaktoplysninger, oversigt over lokationer og foreninger, og booking foregår også her.

Skabeloner

Standardvedtægter til folkeoplysende foreninger

Vejledning til booking af lokaler/haller mm.

Booking i foreningsportalen EG On

Find lokation uden login

Vejledning til fremsøgning af lokation

Foreninger, der tilbyder idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvor der er tilknyttet deltagerbetaling.

Bliver jeres forening registreret som forening med frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, kan I

 • søge om aktivitetstilskud for børn og unge under 25 år
 • søge om lokaletilskud til egne og lejede lokaler og lejrpladser for børn og unge under 25 år
 • søge om tilskud til lederuddannelse for instruktører og ledere samt uddannelse af bestyrelsesmedlemmer
 • låne/leje kommunale lokaler og udendørsanlæg
 • vælge medlemmer til Folkeoplysningsudvalget

Krav

Krav og regler ifm. folkeoplysningsloven kan læses på retsinformationen.dk

Vedtægter

I Danmark kan enhver oprette en forening.

Det kan være fordi man har samme interesse for en sag som f.eks. idræt, spejder, madlavning osv.

Man skal ikke være officielt registreret eller godkendt for at være en forening. Men hvis foreningen ønsker støtte fra kommunen til lokaler eller til aktiviteter med børn og unge under 25 år, skal foreningen opfylde forskellige krav for at blive godkendt som en frivillig folkeoplysende forening under folkeoplysningsloven. Som et krav ifm. folkeoplysningsloven skal frivillig folkeoplysende foreninger have en række vedtægter.

Få hjælp til jeres vedtægter med DGI's Vedtægtsgenerator.

DGI har gjort det nemt for nye foreninger at skrive et sæt vedtægter. De har udfyldt det meste. I skal blot udfylde de manglende felter.

Oplysningsforbund (aftenskoler) og andre foreninger, der tilbyder undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, hvor der er tilknyttet deltagerbetaling.

Bliver jeres forening registreret som folkeoplysende voksenundervisning, kan I

 • søge tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag
 • søge tilskud til videreuddannelse af lærere og ledere
 • låne/leje kommunale lokaler og udendørsanlæg
 • kommunen ikke anvise egnede lokaler og udendørsanlæg, kan der søges lokaletilskud
 • vælge medlemmer til Folkeoplysningsudvalget

Krav til foreningens vedtægt

 • Foreningens navn
 • Være hjemmehørende i Lolland Kommune
 • Have et formål med foreningsdannelsen
 • Tilbyde folkeoplysende virksomhed
 • Som udgangspunkt være åben for alle
 • Have en bestyrelse på mindst 5 personer
 • Have 1 plads i bestyrelsen til deltagerne
 • Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

Foreninger, der tilbyder aktiviteter eller undervisning af kulturel karakter, som har mindst 5 medlemmer med bopæl i kommunen (kan fraviges med 1-2 medlemmer).

For at blive betegnet som kulturel forening skal foreningens kulturelle sigte fremgå af foreningsvedtægterne

Registreret som kulturel forening, kan I

 • låne/leje kommunale lokaler
 • vælge en tilforordnet til at deltage i Folkeoplysningsudvalgets møder uden stemmeret, for en byrådsperiode.

Foreninger, der tilbyder aktiviteter eller undervisning af folkeoplysende karakter, som har mindst 5 medlemmer med bopæl i kommunen (kan fraviges med 1 – 2 medlemmer).

Registreret som "Andre foreninger" kan I:

 • låne/leje kommunale lokaler og udendørsanlæg

Andre foreninger kan ikke modtage tilskud under folkeoplysningsloven, men kan låne gratis kommunale lokaler til deres primære aktivitet.

For at få et CVR-nummer skal man have en digital signatur.

Den kan bestilles på digitalsignatur.dk (kræver en e-mailadresse).

Et par dage senere vil man modtage en mail med et link og et brev med en pinkode.
Når den digitale signatur er installeret, kan man hos Erhvervs -og Selskabsstyrelsen oprette et CVR-nummer på virk.dk

 • Registreringen kan ske alle hverdage fra kl. 7-21.
 • Vælg frivillig forening i kategorien ”Lynservice”.
 • Log på med den digitale signatur.
 • Registrer foreningens oplysninger, herefter vil der blive sendt en kvittering til den oplyste e-mailadresse og en skriftlig bekræftelse til den oplyste post-adresse.
 • Når foreningen har fået oprettet et CVR-nummer, skal den kontakte sit pengeinstitut, der herefter indberetter den til Nemkonto.
 • Til sidst skal foreningen melde det nye CVR-nummer til offentlige myndighed, så den kan udbetale penge til foreningen.

Lovteksten i ”lov om ændring af lov om offentlige betalinger m.v.” (LOV 449 af 22/05/2006) kan findes på retsinformation.dk

I det omfang lokalerne er ledige stilles de til rådighed for:

Foreninger

Folkeoplysende foreninger med voksenundervisning og frivilligt foreningsarbejde, kulturforeninger samt ”Andre foreninger”, som alle er godkendt/registreret i Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice Lolland Kommune. Herudover landsdækkende velgørende organisationer.

Andre brugere

Foreninger som ikke er godkendt/registreret i Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice i Lolland Kommune, foreninger uden for Lolland Kommune, virksomheder og privat personer kan leje lokaler efter gældende betalingsregler.

Prioritering af udlån

Først og fremmest har skolerne førsteret på lokaler og haller, dernæst har foreninger som primært har med handicappet medlemmer at gøre, efterfølgende bliver folkeoplysende foreninger prioriteret og til sidst bliver resterende foreningstyper vægtet.

Anvendelse af lokaler

Lokaler må kun anvendes til deres primære formål. Lokaler må ikke anvendes til agiterende virksomhed (religiøse handlinger, hvervemøder m.v.) samt private fester. Lokaler stilles til rådighed med fornødent udstyr, lys, varme, nøgleordning samt servicelederbistand, hvis ejer kræver opsyn til stede.

Betalingsregler

Ved aktiviteter og arrangementer, der ligger uden for foreningens primære aktiviteter som: fester, messer, udstillinger, loppemarkeder, bankospil mv., skal der betales leje for lokalerne i henhold til nedenstående priser. Der vil blive opkrævet leje for hele det bookede/benyttede tidsrum og ikke kun for det tidsrum der evt. er åbningstiden, da bookingen kan spærre for andre brugere og i nogle tilfælde aflyses deres timer i lokalerne. Godkendte folkeoplysende foreninger kan få 3 gratis arrangementer pr. kalenderår i en valgfri kommunal hal. Ved gratis arrangementer skal foreningerne selv varetage op og nedtagning af borde og stole samt selv foretage slutrengøring i forbindelse med arrangementet. Opstår der tvist eller uoverensstemmelser i forbindelse med ovennævnte forelægges det Folkeoplysningsudvalget til behandling.

Lovpligtig digital postkasse for foreninger med CVR-nummer pr. 1. november 2013

Fra den 1. november 2013 skal alle foreninger med CVR-nummer kunne modtage digital post fra det offentlige – og dermed også fra Lolland Kommune.
Det er lovpligtigt for jer at have en digital postkasse fra denne dato, og der vil fremover ikke blive sendt fysiske breve med almindelig post til jer vedr. lokalebooking, tilskud mm. Alt vedr. foreningens drift vil i stedet blive sendt til den digitale postkasse, som I selv skal oprette.
Den digitale postkasse har samme status som jeres fysiske postkasse. Det betyder, at I har ansvar for at læse den digitale post, der lander i postkassen.
I kan læse mere om den digitale postkasse og oprette den på virk.dk/postkasse, hvor I automatisk vil blive guidet igennem alle trin i oprettelsen.

Gode råd før du går i gang med oprettelsen af den digitale postkasse: 

Vi anbefaler, at I læser vejledningen fra Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen
Bemærk: For at I kan oprette og bruge den digitale postkasse, skal I have enten en NemID medarbejdersignatur eller en digital medarbejdersignatur, som er tilknyttet foreningens CVR-nummer. Personlig NemID kan ikke anvendes. Vær opmærksom på, at der kan være en del ventetid på medarbejdersignatur, så sørg for at bestille den snarest, hvis I ikke allerede har den.

Læs mere om oprettelsen af Digital postkasse

Ved spørgsmål eller behov for hjælp: 

Har I yderligere spørgsmål eller brug for hjælp til at oprette den digitale postkasse kan I:
Se svar på ofte stillede spørgsmål her
Ringe til den hotline, der er angivet på virk.dk/postkasse. NB: Bemærk at det kun er gratis at ringe til den hotline, der har tlf. 70 80 86 86, og som har åbent i tidsrummet 9-16. Hvis I ringer til f.eks. erhvervssupport, koster opkaldet 250 kr.  
Få hjælp i IT-cafeerne på Lolland Bibliotekerne

Fritagelse for digital post: 

Ifølge lovgivningen er det kun muligt at blive fritaget fra at bruge den digitale postkasse, hvis I opfylder særlige betingelser. I kan læse mere vedr. fritagelse for digital post i vejledningen om fritagelse fra digital post fra Erhvervsstyrelsen.