Aftenskolerne tilbyder folkeoplysende voksenundervisning inden for fx sprog, bevægelsesfag, praktiske fag, IT, musik og meget mere. Derudover tilbyder aftenskolerne forskellige foredrag og afholder debatskabende aktiviteter om aktuelle emner. Undervisning og foredrag er åbne for alle.

Aftenskolernes programmer er tilgængelige på aftenskolernes hjemmesider.

Du kan finde kontaktoplysninger til de forskellige aftenskoler på Foreningsportalen.