Lolland Ungdomsskole har tilbud til alle unge i alderen ca. 13 – 18 år samt enkelte tilbud til de yngre børn og til unge over 18 år.

Ungdomsskolens administration foregår fra 2 kontorer på Gyvelvej 3 i Nakskov og Nørrevang 19 i Maribo. Derudover er det i åbningstiden muligt at tilmelde og betale for ture og aktiviteter i ungdomsklubberne, der ligger spredt i hele kommunen. Ungdomsskolen beskæftiger ca. 30 fuldtids- og 150 deltidsansatte.

I Lolland Kommune benyttes ungdomsskolens tilbud af omkring 2/3 af målgruppens unge. Samlet set benytter ca. 2500 børn og unge de forskellige tilbud.

Ungdomsskolen tilbyder gratis undervisning fordelt på bl.a. fritidsundervisning, prøveforberedende undervisning, lektiecaféer og undervisning for tosprogede.

Det foregår i egne lokaler eller i egnede faglokaler på folkeskoler, i forenings-/kultur-/idrætsanlæg, i svømmehaller, i naturen, eller hvor det i øvrigt findes hensigtsmæssigt.

Ture, rejser, friluftsaktiviteter mv. med et kulturelt og dannelsesmæssigt indhold er også vigtige generelle tilbud i ungdomsskolens virksomhed.

Ungdomsskolen har endvidere heltidsundervisning for ca. 30 undervisningspligtige unge, der har behov for et anderledes tilbud end folkeskolens. Det foregår på:

  • Projektskolen på Gyvelvej 3 i Nakskov og
  • Erhvervsklasserne, der har til huse på Søndre Skoles Holebyafdeling.
  • STU undervisning for unge ud over den undervisningspligtige alder. STU har til huse på Celf i Maribo.

Ungdomsskolens klubvirksomhed byder på 3 juniorklubber i Maribo, Nakskov og Rødby, 7 ungdomsklubber fordelt i kommunen samt 2 specialklubber i Holeby. Lokalmiljøet og det forebyggende arbejde har stort fokus i klubbernes arbejde.

Demokratiarbejde er en vigtig dimension i ungdomsskolens virksomhed. Udgangspunkt er ambassadørholdet, der har stor indflydelse på alt hvad der foregår. Holdet står desuden for at arrangere fester og komme med forslag til nye aktiviteter, der efterspørges blandt unge.

Ungdomsskolen har stor indsigt i unges liv og store kompetencer på ungeområdet.

Ungdomsskolen engagerer sig kraftigt i det forebyggende arbejde og har tætte kontakter til samarbejdspartnere på tværs i kommunen. Ungdomsskolen koordinerer bl.a.:

  • SSP-indsatsen
  • Indsatsen mod fravær i grundskoler og dele af ungdomsuddannelserne, herunder koordinering af motivationsvejledernes arbejde i de 4 folkeskoledistrikter.
  • Boligsocialt projekt i boligområde i Nakskov.

Samarbejdet med civilsamfundet og de frivillige har også et betydeligt omfang.

Relationer mellem børn/unge/forældre og de ansatte i ungdomsskolen er af afgørende betydning i alle ungdomsskolens mangeartede tilbud.

Ungdomsskolen udsender hvert år i august et program, hvor sæsonens aktiviteter præsenteres. Tilmelding kan herefter foregå løbende inden de angivne datofrister.

Programmet suppleres af en hjemmeside www.lollandungdomsskole.dk, hvor det f.eks. er muligt at foretage elektronisk tilmelding og betale for ture, rejser mv., hvor der er deltagerbetaling. Hjemmesiden indeholder hen over året mange vigtige informationer, så som hold ændringer, bustider ved arrangementer m.v.

Kontakt

Henvendelser vedrørende aktiviteter, hold, klubber mv. kan altid ske i dagtimerne til

Kontoret
Gyvelvej 3 i Nakskov

E-mail: ungdomsskolen@lolland.dk

Tlf. 54 67 71 60.

Mandag til fredag normalt mellem 08.30 og 14.00 samt til kontoret i Maribo på Nørrevang 19,

Tlf. 54 67 69 25 mandag, onsdag og fredag 08.30 til 13.30.