Tilbud om undervisning til børn og unge i fritiden

Lolland Musikskole har en lang række undervisningstilbud for børn og unge i fritiden. Her er alle velkomne til at dyrke deres musikinteresse som solist eller i et musikalsk fællesskab. Tilbuddene spænder fra sanserytmik for 2 måneders babyer og deres forældre til kor, bands, orkestre og sammenspilsgrupper samt soloundervisning på instrumenter og i sang. Se mere på musikskolens hjemmeside

Musikskolen er også med i det regionale initiativ omkring Talentakademi Storstrøm, som er fokuseret på unge talenter inden for klassisk-, rytmisk- og folkemusik.

Læs mere om Talentakademi Storstrøm på musikskolens hjemmeside.