Børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter er et vigtigt element  i foreningslivet og understøttes af særlige kommunale puljer.

På Foreningsportalen kan du se en oversigt over de foreninger, vi har registreret i kommunen og samtidig har aktiviteter for børn og unge. 

Kommunens BørnekulturpuljePuljen til støtte af børns og unges fritidsaktiviteter og Udviklingspuljen for nye initiativer  støtter udvikling og afholdelse af arrangementer og aktiviteter for, med og af børn og unge.