Træ fra nedrivninger betragtes som affaldstræ. Det er ulovligt for virksomheder at aflevere affaldstræ til private borgere.

Hvad er affaldstræ

Affaldstræ er typisk malet, lakeret eller trykimprægneret træ. Det kan også være træ, der er behandlet med svampemiddel, har rester af lim eller har søm eller skruer i. Træpaller anses ligeledes som affaldstræ. Da det ikke altid er til at se med det blotte øje, hvordan træet er blevet behandlet, betragter Lolland Kommune alt træ fra nedrivninger som affaldstræ.

Hvorfor er det ulovligt at aflevere affaldstræ hos private borgere

Virksomheder skal aflevere affald til nyttiggørelse hos godkendte modtagere. Du kan se henvisninger til den relevante lovgivning nederst på denne side.

Behandling af affaldstræ

Affaldstræ skal så vidt muligt genanvendes. Det er derfor lovligt at bygge med affaldstræ. Skal affaldstræet brændes, skal det ske i de store forbrændingsanlæg, som er godkendt til det. Anlæggene fyrer med meget høje temperaturer og har filtre på skorstenene som minimerer forureningen fra afbrænding af affaldstræet.

Lovgivning

Reglerne for virksomheders behandling af affaldstræ fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 51.

Andre relevante sider

Husk at byggeaffald skal anmeldes til kommunen. Læs mere her.