Nyt stort erhvervsområde ved afkørsel 48

Et nyt stort erhvervsområde er på vej ved afkørsel 48 ved Maribo. Første etape af ”Maribo Erhvervspark” vil være 21,7 hektar, som ligger tættest på Vestre Landevej. Det er et område, som det er planen siden skal udvides til 118 hektar.

Det nye erhvervsområde kommer til at ligge bare 18 min fra den kommende Femern Bælt-forbindelse og dermed det Europæiske vejnet, samt 1,5 times kørsel fra København. Området ligger også centralt i forhold til rute 9 til Fyn og Jylland. Erhvervsparken kommer dermed til at ligge strategisk rigtig godt midt på hovedfærdselsåren mellem Skandinavien og Centraleuropa, og det er visionen at udvikle området til et transporttungt erhvervsområde bl.a. med internationale virksomheder. 

Det nye erhvervsområde ved afkørslen vil med placeringen op af motorvejen og op af det kommende byggeri af Femern-forbindelsen og siden selve tunnelen have rigtig stort potentiale – lokalt, nationalt og internationalt.

Ny trafikregulering ved afkørsel 48

Et nødvendigt første skridt for at indfri potentialet er at sikre trafikafviklingen, sikkerheden, og at man kan komme sikkert til og fra det nye erhvervsområde. Det sker ved, at det eksisterende kryds ved Vestre Landevej og til- og frakørselsrampen til Sydmotorvejen skal ombygges til et signalreguleret kryds. Vejdirektoratet har netop sendt opgaven i udbud, og det nye lyskryds forventes at være færdigt til udgangen af 2018, slidlagsarbejderne dog i foråret 2019.

Vejdirektoratets side om krydsombygningen ses her

Arkæologerne i fuld gang

Byggemodningen af erhvervsområdet er planlagt til at gå i gang, når lyskrydset er færdigt. Det giver også Museum Lolland-Falsters arkæologer tid til at gå området igennem. Et arbejde de er i fuld gang med i månederne her.

Bliv klogere på Maribo Erhvervspark

En nærmere beskrivelse af Maribo Erhvervspark kan ses i helhedsplanen, der blev godkendt i Lolland Kommunes Økonomiudvalg 24. maj 2018, og i folderen for den kommende erhvervspark.