Du skal anmelde en række ændringer på dit husdyrbrug. Dette kan gøres med  anmelderordningerne i §§ 10-18 i Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Skemaer til anmeldelse kan fås ved henvendelse til kommunens natur- og landbrugsgruppe på tmm@lolland.dk