Lolland Kommune udbyder byggemodne erhvervsarealer til salg i flere byer. Placeringerne fremgår af kortet længere nede på siden, og en kort beskrivelse findes under kortet

Generelle salgsbetingelser

Arealerne udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Køber forpligter sig til at påbegynde byggeri inden for et år efter overtagelsen og at færdiggøre byggeriet senest to år efter overtagelsen.
Arealerne vil afhængig af de lokale forhold kunne udstykkes i grundstørrelser efter købers ønsker og behov.

Hovedparten af arealerne udbydes til fast pris. Udbudspriserne er ekskl. moms. Selv om arealerne udbydes til fast pris er Lolland Kommune ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris.

Tilbudsgivere har mulighed for at byde en højere pris end udbudsprisen. Enkelte arealer udbydes som det fremgår af oversigten uden prisfastsættelse. Her afgør kommunen, om man vil sælge til den pris, der tilbydes.

Tilbud om køb til en anden pris end udbudsprisen eller tilbud på køb af arealer, der er udbudt uden fastsat pris, skal anføres som et fast beløb. Man kan eksempelvis ikke tilbyde at købe til en pris, der til enhver tid er højere end det i øvrigt højeste bud. Tilbud på køb af erhvervsjord skal afgives skriftligt.

Ud over grundprisen, skal køber betale for tilslutning til vand, kloak, el og fjernvarme.