Planen skal sikre en bedre integration af flygtninge og familiesammenførte i Lolland Kommune

 Den overordnede strategi i integrationsplanen for er baseret på visionen i Lolland Kommunes Integrationspolitik fra 2013:

  • Alle borgere skal uanset køn, race, etnicitet og religion have de bedste forudsætninger og muligheder for at være selvforsørgende.
  • Alle borgere skal have mulighed for at have tilknytning til og mulighed for at tage aktiv del i lokalsamfundet.

Integrationsplanen er den bygget op om en række fokusområder, der vurderes at kunne styrke integrationen af flygtninge i det danske samfund, i Lolland Kommune og i særdeleshed på arbejdsmarkedet.

Planen skal ses i tæt sammenhæng med andre politiske fokusområder om, at så mange af kommunens borgere som muligt skal have de bedste forudsætninger og muligheder for at være selvforsørgende og kunne tage aktivt del i lokalsamfundet.

Lolland Byråd har godkendt Integrationsplanen d. 8. oktober 2015