Lolland Kommune har besluttet at gennemføre nedklassificering af et udsnit af vejene i det åbne land, som er bekendtgjort i Folketidende og lokale ugeaviser.

Se oversigt over veje som Lolland Kommune har besluttet at gennemføre nedklassificering af.

I forbindelse med nedklassificeringen vil ejere af ejendommen som vejen tjener som adgang til, blive kontaktet og informeret særskilt, bl.a. om hvilke stand vejen skal være i ved overdragelsen, hvor der bl.a. udarbejdes en tilstandsrapport, høringsfase m.m. i henhold til nedenstående tidsplan, i høringsfasen vil der være mulighed for at kommentere på tilstand og aflevering.

Nedklassificering af kommunale veje

Tidsplan

December 2015 bekendtgørelse samt veje, der er omfattet af nedklassificeringen.

Udsendelse af informationsbrev 2018-2019.
Høringsface 2018-2019.
Aflevering 2020 eller senest 31. december 2021.

Der vil på nuværende tidspunkt være mulighed for en frivillig overtagelse af vejen, Dette kræver dog at de vejberettigede er enige om dette.
Skulle der være ønske om en frivillig nedklassificering, er I velkommen til at kontakte os på parkogvej@lolland.dk og vi vil indlede et samarbejde med jer, om en aftale om hvordan vejen skal overdrages.