Byrådet har vedtaget at forlænge Jøncksvej, så der etableres forbindelse mellem Færgevej mod nord og erhvervshavnen i syd. Dette gør det muligt at opdele trafikken i den tunge trafik, der skal til erhvervshavnen og den blødere trafik, der via Havnegade skal til kysten.

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Dette sker med hjemmel i §§ 100 og 101 i ”lov om offentlige veje” (lov nr. 1520 af 27.12.2014).

Åstedsforretningen afholdes mandag den 22. oktober 2018, som angivet nedenfor:

  • Kl. 11.00: matr.nr. 425-a Rødby Markjorder beliggende Færgevej 4, 4970 Rødby
  • Kl. 11.25: matr.nr. 549-g Rødby Markjorder beliggende Færgevej 2A, 4970 Rødby
  • Kl. 13.00: matr.nr. 549-h Rødby Markjorder beliggende Færgestationsvej 5, 4970 Rødby
  • Kl. 13.45: matr.nr. 549-e Rødby Markjorder beliggende Brovej 7, 4970 Rødby
  • Kl. 14.30: matr.nr. 549-d Rødby Markjorder beliggende Brovej 5, 4970 Rødby
  • Kl. 15.15: matr.nr. 549-f Rødby Markjorder beliggende Brovej 8, 4970 Rødby
  • Kl. 16.00: matr.nr. 531 Rødby Markjorder beliggende Havnegade 2, 4970 Rødby
  • Kl. 16.20: matr.nr. 546-b Rødby Markjorder beliggende Bredfjedvej 1D, 4970 Rødby
  • Kl. 16.40: matr.nr. 549-u Rødby Markjorder beliggende Østre Kaj 3, 4970 Rødby

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises over for ejere og brugere, der kan fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. ligger til gennemsyn på Lolland Kommune, Borgerservice, Østre Landevej 33, 4930 Maribo fra og med mandag d. 24. september 2018 til og med mandag d. 22. oktober 2018. Materialet kan også hentes nederst på siden her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

Park og Vejchef Kjeld Jensen

E-mail: kjje@lolland.dk

Tlf. 54 67 72 03

Dokumenter vedørende ekspropriation