Skip til hoved indholdet

Familie og Alkohol

Familie og Alkohol er et gratis tilbud til familier i Lolland Kommune, som oplever, at alkohol fylder for meget i hjemmet.

Vi kan hjælpe, hvis alkohol fylder for meget i din familie

Vores team består af erfarne, professionelle familiebehandlere, som tilbyder anonym rådgivning til hele familien eller enkelte familiemedlemmer. Selv små ændringer kan gøre en stor forskel. Rådgivningen foregår ved samtaler i hyggelige og diskrete lokaler i Nakskov.

Du kan både henvende dig, hvis du selv vil have bedre alkoholvaner, eller hvis du er bekymret over et familiemedlems alkoholforbrug.

Kontakt os

Vil du høre mere om tilbuddet og finde ud af, om det kunne være noget for dig og din familie? Nederst på denne side finder du kontaktoplysninger til Familie og Alkohol.

Det er uforpligtende, vi har tavshedspligt, og du kan være anonym, hvis du ønsker det. 

Få svar på dine spørgsmål om Familie og Alkohol

Tilbuddet Familie og Alkohol er til børnefamilier, hvor alkohol er begyndt at fylde for meget. Vi er et tilbud til både børn og voksne. Alle kan henvende sig, og man behøver ikke tage hele sin familie med.

Når du ringer, får du fat på en medarbejder fra Familie og Alkohol eller en medarbejder, der sætter dig i kontakt med Familie og Alkohol.

Det er muligt at få en uforpligtigende snak om det, der bekymrer dig. Hvis du er interesseret, kan du med det samme aftale en tid hos en behandler. Ofte kan du få en tid inden for 5 hverdage og senest inden for 14 dage. 

Medarbejderne i Familie og Alkohol har forskellig uddannelsesbaggrund og bred erfaring med samtaler med både børn og voksne, som gør, at de kan hjælpe hele din familie.

Nej. Din familie vil blive registreret i vores system, men det er kun den eller de behandlere, som er ansat i Familie og Alkohol, og som har med din familie at gøre, der ved, at du deltager, og har adgang til systemet.

Ja. Du kan altid helt anonymt henvende dig og få rådgivning. Du behøver ikke oplyse, hvem du er. Ved opstart i et forløb, vil vi dog gerne kende dit fornavn, (som gerne må være opdigtet, hvis du ønsker det), din fødselsdag og fødselsår. 

Familie og Alkohol har deres eget journalsystem, som ikke kan tilgås af øvrige kommunale indsatser som for eksempel jobcentret og Børn, Unge og Familie.

Hvis du er i tvivl, om du har et alkoholproblem, kan det være en god idé at kontakte os, din egen læge, en anden alkoholrådgivning eller lignende og få talt om de tanker, du har. Du har måske ikke et alkoholproblem, men måske et overforbrug, eller alkohol er måske blevet en uhensigtsmæssig del af dit liv. Du kan også overveje spørgsmål:

  • Er der nogen i din nærmeste omgangskreds, der har ytret bekymring i forhold til dine alkoholvaner?
  • Er du selv bekymret for dine alkoholvaner?
  • Er alkoholindtag noget, du skjuler? Lader du fx en øl stå fremme, mens du drikker andre øl i smug, eller bortskaffer du flasker og dåser for at undgå konflikter?

Vi tilbyder gratis samtaleforløb til alle i familien. Både børn og voksne, da det påvirker alle i en familie, når alkohol fylder for meget. Typiske samtaleemner kan være: Tillid, kommunikation i familien, håndtering af trang, viden om, hvad alkohol gør ved alle i en familie, at passe på sig selv, konflikter, håndtering af ubehagelige følelser mv.

Vi tilbyder også NADA, som er øreakupunktur, der hjælper på fx stress, trang, uro, dårlig søvn, tankemylder mv.

Samtalerne foregår i familievenlige lokaler hos Familie og Alkohol, Klostergade 20 A, 4900 Nakskov. Men vi kører også ud og kan for eksempel mødes hjemme hos jer eller på en gåtur.

Vi hjælper desuden med kontakt til evt. alkoholbehandling eller læge, hvis der er behov for medicinsk behandling.

Ja. Vi forsøger at tilrettelægge samtalerne, så du kan passe dit job, og vi har mulighed for at tilbyde samtaler sidst på eftermiddagen. Ved et længere samtaleforløb kan det selvfølgelig være nødvendigt ind i mellem at være lidt fleksibel i forhold til tider. For eksempel kan det være nødvendigt at tage en time tidligere fri eller lignende.

Ja. Du er altid velkommen til at kontakte os anonymt og få en samtale. Hvis vi skal tale sammen flere gange, skal din mor og far give lov til, at vi taler sammen.

Det er en rigtig god ide at tale med nogen, hvis din mor eller far drikker for meget. Der er mange børn og unge, som oplever noget lignende det, du oplever. Hos Familie og Alkohol kan du tale med en om, hvordan du har det, og hvad du oplever.

Børn og unge fortæller ofte, at det bliver meget ensomt, når man ikke synes, man kan tale med nogen om, hvad man oplever. Flere kommer endda til at føle sig forkerte eller føler, at det er deres skyld. Det er aldrig et barns skyld, når der bliver drukket for meget derhjemme.

Ja. Vi kan give dig råd og vejledning i, hvordan du kan forholde dig, hvis din samlever drikker for meget. Du kan også sagtens starte et samtaleforløb, selvom din samlever ikke ønsker at deltage. Det er rigtig godt at få talt med nogen om, hvad du oplever, og hvordan du har det, da det er svært at være pårørende til en, der drikker for meget.

Ja, det virker. Det hjælper, at få en bedre viden omkring alle de mekanismer, der sker, når alkohol bliver en uhensigtsmæssig del af ens liv, at få talt om, hvad man går og tænker på, og hvilke følelser der dominerer ens hverdag mv.

I børneperspektiv: Det hjælper børn og unge at få sat ord på, hvad det er, de oplever og mærker. At få brudt tavsheden og finde ud af, at man ikke er den eneste, og at man ikke er forkert. Det hjælper, når de voksne tager ansvar, og man som barn og ung får mulighed for at tale om de følelser og tanker, man går rundt med. Indimellem glemmer voksne at være de voksne, og de overser, hvordan det påvirker børn, når voksne drikker for meget.

I pårørendeperspektiv: Det hjælper at få talt om det, man oplever, om det, der er vigtigt for én, og at få flyttet noget af fokus tilbage på sig selv. Nogle beskriver, at de, uden at vide det, har mistet fokus på sig selv, og på hvad der er vigtigt for dem. Det at få talt om, hvordan alkohol påvirker hele familien og at blive bevidst om, hvilke roller man påtager sig, mens alkohol er en del af familien, giver også mulighed for at få brudt med uhensigtsmæssige mønstre.

I den drikkendes perspektiv: Det hjælper at få talt om de tanker og følelser, du har. At få viden om alkohol, og hvad den gør for dig og ved dig, at få redskaber til bedre at håndtere trang og nedsætte eller helt stoppe brug af alkohol. Det hjælper at finde nye strategier til at håndtere svære situationer og at blive bevidst om, hvad alkohol gør ved dine omgivelser. Du kan finde tilbage til, hvad der er vigtigt for dig, og hvilke værdier og styrker du har, som du måske ikke har sat i første række i noget tid.

Det er meget individuelt, hvor lang tid et forløb i Familie og Alkohol varer. Vi tilrettelægger altid forløbet ud fra dit og din families behov.

Hele familien behøver ikke deltage. For nogle familiers vedkommende er det ikke alle, der ønsker at deltage, og det er helt ok. I andre tilfælde kommer flere familiemedlemmer først med undervejs i et forløb. Det kan både handle om, at du eller de skal være klar.

Hvis du er voksen bestemmer du selv, om din familie skal vide, at du er startet i et forløb. Men det er altid godt, at ens familie ved det, da familien, så kan støtte dig. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre give samtykke til, at du må komme til samtaler.

Nej, du behøver ikke have hjemmeboende børn for at komme i et forløb, men du skal have børn under 18 år. Man kan også henvende sig, hvis man har børn i pleje, der delvist vokser op i en familie, hvor alkohol fylder, eller hvis ens børn pt. ikke bor hjemme.

Hvis du ikke har børn under 18 år, kan du komme i ambulant alkoholbehandling eller pårørendeforløb i et af kommunens rusmiddelcentre. Det er også gratis. 

Det er ikke altid, man selv kan se, at alkohol fylder for meget. Ofte er det ens pårørende, som påtaler det. Det at erkende, at man har et problem med alkohol og gøre noget ved det, er en proces, som kan tage tid.

Uanset om din partner kan se, der er et problem eller ej, er det vigtigt, at du får nogen at tale med om det, du oplever. Vi oplever jævnligt, at pårørende starter et samtaleforløb op, og den der drikker for meget, undervejs også gerne vil med til en samtale. Måske i første omgang for at høre, hvad det er for et tilbud.

Ja, det kan hjælpe. Når alkohol fylder og har gjort det over en længere periode, begynder man ofte at tvivle på, om det man ser, oplever og føler er det rigtige. Mange får følelsen af at miste kontakten lidt til sig selv og tvivler på sig selv og egen dømmekraft.

Det er vigtigt at få viden om, hvad alkohol gør ved en familie, når den fylder, og at blive bedre til at passe på sig selv i den situation, man er i. Derudover vil du og dine børn både få et pusterum, hvor I kan tale frit om, hvordan I har det og oplever situationen, samt få nye idéer til, hvordan og hvad I kan handle på.

Kontakt

Familie og Alkohol

Klostergade 20 A, 4900 Nakskov

Ring til os

Bemærk

Husk at sende sikker post, hvis du deler følsomme eller fortrolige oplysninger.

Telefontid

Måske er du også interesseret i

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

Telefon: 54 67 67 67
lolland@lolland.dk

Telefontider

Mandag - onsdag8:00 - 15:00
Torsdag8:00 - 17:00
Fredag8:00 - 13:00


Nyttige links