Du kan kontakte din visitator alle hverdage mellem kl. 8.00 og 11.00. 

Personlig og praktisk hjælp, træning, sygepleje, madservice samt bleer:

 • 54 67 62 20 tast 1  

Visitation til hjælpemidler, boligændring og støtte til bil, samt katedre og stomi:

 • 54 67 62 20 tast 2

Visitation til specialområder inden for hjemmepleje

Du kan kontakte visitatoren for følgende områder alle hverdage mellem kl. 8.00-9.00.

 • Ældre – og plejebolig - 54 67 62 03, 54 67 62 34 eller 54 67 62 76
 • Midlertidige boliger - 54 67 62 04 eller 54 67 62 05
 • Ledsagerordning - 54 67 62 76
 • Logopæd til borgere med talevanskeligheder, forårsaget af hjerneskade - 54 67 62 76
 • Omsorgstandpleje - 54 67 66 53
 • Handicapkørsel - 54 67 66 53
 • Havehjælp - 54 67 66 53
 • Post til døren - 54 67 66 53

Visitation til kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler er f.eks. testmaterialer til diabetes,høreapparater, stomi, kompressionsstrømper m.m.

Du kan kontakte visitatoren for følgende områder alle hverdage mellem kl. 8.00-9.00.

 • Høreapparater og teleslynge - 54 67 62 24
 • Kateder, Stomi - 54 67 62 20, tast 2
 • Kompressionsstrømper, testmateriale til diabetes - 54 67 62 44 (fødselsdag 1-15) 54 67 62 45 (fødselsdag 16-31)

Hvis du bruger en selvbetjeningsløsning til at ansøge om kropsbårne hjælpemidler, har du ikke brug for at finde en visitator.

Kontakt os på e-mail: socialogarbejdsmarked@lolland.dk eller via Borgerportalen